11 Aralık 2018 Salı

İdari Personel

35001 defa okundu

 

    

 
 
 
 Fakülte Sekreteri
 
Telefon : 211 38 82 

 

 

Şef Mehmet ULUPINAR

Personel İşleri 
Telefon : 211 3893

Öğrenci İşleri
Telefon: 211 38 94

Bilgisayar İşletmeni Selim KÜÇÜKYÜRÜK
Öğrenci İşleri Birimi
Pedagojik Formasyon Birimi
Mali İşler Birimi (Maaş, Yolluk Ödemeleri)
Telefon : 211 3876


 Bilgisayar İşletmeni Özgür ÇETİN


Yazı İşleri 
Kurullar Sekretaryası 
Telefon : 211 3875

V.H.K.İ. Deniz KARAGÖZ

Taşınır Kayıt Yetkilisi
Telefon : 211 3885
 
 
 

Teknisyen Ufuk KİREZ

Mali İşler Birimi (Ek Ders Ödemeleri)
Döner Sermaye Birimi
Telefon : 211 4519

Sürekli İşçi Meltem VEZİROĞLU

 
Gelen Giden Evrak
Eğitim Bilimleri Bölümü 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Özel Eğitim Bölümü Bölüm Sekreterlikleri
Telefon : 211 4512

Hizmetli Dilek DALDAL

 
Temel Eğitim Bölümü
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Bölüm Sekreterlikleri
Telefon: 211 4526
 

Memur Çiğdem TAŞAN
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bölüm Sekreterlikleri
Telefon: 211 4517

 Teknik İşler, Fotokopi, Baskı İşleri
 Telefon : 211 4611
 
 
 

Sürekli İşçi Saniye VURGUN
Destek Hizmetleri
Telefon: 211 4518-4622
 
Sürekli İşçi Murat DENİZ
 Destek Hizmetleri
 Telefon : 211 4518
 

 
Sürekli İşçi Teslime KUNTBİLEK
Destek Hizmetleri
Telefon: 211 4518-4622

Sürekli İşçi Gökhan ESMAN
Destek Hizmetleri
 Telefon : 211 4518

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SDÜ'DE KALİTE

NEDEN EĞİTİM FAKÜLTESİ ?

ADAY ÖĞRENCİLERE

 

İDARİ KADRO