16 Ağustos 2018 Perşembe

İdari Personel

32799 defa okundu

 

    

 
 
 
 Fakülte Sekreteri
 
Telefon : 211 38 82 

 

 

 

 Mehmet ULUPINAR

Personel İşleri 
Telefon : 211 3893
 
 
 

 

 Özgür ÇETİN

Yazı İşleri 
Kurullar Sekretaryası 
Telefon : 211 3875
 
 

Öğrenci İşleri Birimi
Pedagojik Formasyon Birimi
Mali İşler Birimi (Maaş, Yolluk Ödemeleri)
Telefon : 211 3876

Öğrenci İşleri Birimi
Pedagojik Formasyon Birimi
Telefon : 211 3894
 
 

 

Deniz KARAGÖZ

Taşınır Kayıt Yetkilisi
Telefon : 211 3885
 
 
 
 

 

Mali İşler Birimi (Ek Ders Ödemeleri)
Döner Sermaye Birimi
Telefon : 211 4558

 

 
Gelen Giden Evrak
Eğitim Bilimleri Bölümü 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Özel Eğitim Bölümü Bölüm Sekreterlikleri
Telefon : 211 4512
 
 

 

 

 
Temel Eğitim Bölümü
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Bölüm Sekreterlikleri
Telefon: 211 4526
 
 

 
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bölüm Sekreterlikleri
Telefon: 211 4566
 

 Teknik İşler, Fotokopi, Baskı İşleri
 Telefon : 211 4611
 
 

 

 

Destek Hizmetleri
Telefon: 211 4518-4622
 
 

Murat DENİZ

 Destek Hizmetleri
 Telefon : 211 4518
 
 

 

 

 

 
 
Destek Hizmetleri
 
Telefon: 211 4518-4622

 

 

 

 
 

 

 

 

SDÜ'DE KALİTE

NEDEN EĞİTİM FAKÜLTESİ ?

ADAY ÖĞRENCİLERE

 

İDARİ KADRO