21 Eylül 2018 Cuma

2017-2018 Yaz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kesin Kayıtları

01 Haziran 2018 Cuma 17:37 tarihinde eklendi | 4950 defa okundu

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi Pedagojik Formasyon Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Asil Aday Listesi aşağıda yayınlanmıştır.

Kesin Kayıt Tarihi: 05-06-07 Haziran 2018 (08:30-17:30 saatleri arası)

Kayıt Yeri:  Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Formasyon Birimi Öğrenci İşleri Bürosu 

Kayıt Hakkı Kazananların Listeleri:

1-SDÜ ve İkameti Isparta’da olan başka Üniversitelerde uzaktan eğitim yolu ile eğitim görenlerden kayıt hakkı kazananların listesini indirmek için tıklayınız.

2-SDÜ Mezunlardan kayıt hakkı kazananların listesini indirmek için tıklayınız.

3-Diğer Üniversite Mezunlardan kayıt hakkı kazananların listesini indirmek için tıklayınız.

4-Engelli durumu olanlardan kayıt hakkı kazananların listesini indirmek için tıklayınız.

 

 

2017-2018 Yaz Dönemi  I. ve II. dönem dersleri “örgün eğitim” yoluyla,  II. Dönemdeki Öğretmenlik Uygulaması dersi ise Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği gün ya da günlerde yapılacaktır. Yaz Dönemindeki teorik dersler hafta içi Salı, Çarşamba, Perşembe günleri 2 ya da 3 gün olacak şekilde kesin kayda göre planlanmaktadır.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları ŞAHSEN veya Noter Onaylı Vekaletle yapılacaktır

Posta, belge geçer (fax, mail vb.) ve kargo yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

NOT: Programa kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin başvuruları beyan esasına dayalı olduğundan; yanlış veya eksik beyanda bulunanların kesin kaydı yapılmayacaktır. Ayrıca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, kesin kayıt esnasında aşağıda belirtilen evraklarının herhangi birinin eksik olması durumunda kesin kaydı yapılmayacaktır. 

 

12.  Kesin Kayıt Başvurusunda Teslim Edilmesi Gerekli Belgeler:

a)      İmzalı ön kayıt formu. (Kesin kayıt esnasında Formasyon Biriminden temin edilecek)

b)      Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

c)     4. Sınıf öğrencileri için öğrenci belgesi, mezunlar için onaylı mezuniyet belgesi,

(Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denklik belgesini kayıt  sırasında belgelendirilmelidir).     

d)     Onaylı Transkript Belgesi (Kesin Kayıt Tarihinden 1 ay içerisinde alınmış olması)

e)     İki adet vesikalık fotoğraf

f)     Öğrenim ücreti I. taksitinin (1025 TL) ödendiğine dair banka dekontu

g)    Uzaktan Eğitim Öğrencileri İçin İkametgah Belgesi

13Kesin kayıtlar:

a. Kesin kayıtlar 05-06-07 Haziran 2018  tarihlerinde yapılacaktır. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir.

b. Talim ve Terbiye Kurul Başkanlığının 20.02.2014 tarih ve 9 nolu kararında belirtilen atamaya esas alanlarda Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünde kadrolu uygulama öğretmeni sayısına bağlı olarak alan kontenjanlarında sınırlama yapılacaktır.

c. Bir branştan grup açılabilmesi için en az 10 kişinin kesin kayıt yaptırması gerekmektedir.

d. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra yeterli sayıya ulaşamayan branşlarda öğrenim ücretleri iade edilecektir.

e. Kayıt ücreti 2050 (iki bin elli) TL olup kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. Ücretler Isparta Ziraat Bankası Merkez Şubesi’ne (IBAN No: TR170001000132362953095007  no'lu SDÜ Eğitim Fakültesi Döner Sermaye  Hesabına) 1. Dönem için “Pedagojik Formasyon Ücreti 2017-2018 Yaz dönemi 1. Taksidi. Adı soyadı ve T. C Kimlik No açıklamasıyla yatırılacaktır.

f. Kesin kayıt yaptırdıktan (yeterli sayıya ulaşmayan branşlardaki kursiyerler hariç) sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yaptırdıkları kayıt ücreti kesinlikle iade edilmeyecektir.

g. Daha önceki Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarında başarısız olduğu ders/dersleri olan Öğretmen adayları 8 Haziran 2018 tarihlerinde ders ücretlerinin yatırıldığına dair dekontları dilekçeile beraber şahsen ibraz etmeleri neticesinde kayıtları yenilenecektir.

 

2017 - 2018 YAZ  DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİ

 I. DÖNEM

Derslerin Başlaması

25-29 Haziran 2018

Ara sınav

18-20 Temmuz  2018 (Dersin Saatinde)

Derslerin Bitimi

10 Ağustos 2018

Final Sınavı

06-10 Ağustos 2018 (Dersin Saatinde)

Bütünleme Sınavı

13-14Ağustos 2018   (Müracaat)

15Ağustos 2018   (Bütünleme Sınavı)

II. DÖNEM

Kayıt Yenileme ve Dekont Teslimi

17-18 Eylül  2018

Derslerin Başlaması

24 Eylül 2018

Ara sınav

05-09 Kasım  2018 (Dersin Saatinde)

Derslerin Bitimi

28 Aralık 2018

Final Sınavı

24-28 Aralık  2018 (Dersin Saatinde)

Bütünleme Sınavı

07-10 Ocak 2019 (Müracaat)

11 Ocak 2019 (Bütünleme Sınavı)

Tek Ders Sınavı

15 Ocak 2019 (Müracaat)

18 Ocak 2019 (Tek Ders Sınav)

 

 

SDÜ'DE KALİTE

NEDEN EĞİTİM FAKÜLTESİ ?

ADAY ÖĞRENCİLERE

 

İDARİ KADRO