27 Haziran 2019 Perşembe

2018-2019 BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI VE TAKVİMİ İÇİN DUYURU

04 Ocak 2019 Cuma 15:43 tarihinde eklendi | 1143 defa okundu
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
BAŞVURU KOŞULLARI
 
1. Yatay geçiş için başvurulan yarıyıla kadar ayrılacağı programının bütün derslerini almış ve sınavlarını başarmış olması,
2. Başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, uzaktan eğitimden örgün öğretim programına geçiş yapacak ise genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.50 olması,
3. Genel not ortalaması şartını sağlamayan ancak kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olan öğrenciler, genel not ortalaması ile yerleştirme tamamlandıktan sonra boş kontenjan olması halinde değerlendirilir.
4. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
5. İkinci öğretim diploma programından birinci öğretim diploma programına geçiş yapmak isteyenlerin II. öğretim diploma programında sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçmesi gerekmektedir.
6. Kurum içinde bir birimde aynı programın I.Öğretiminden II.Öğretimine geçişte başarı ve kontenjan şartı aranmaz. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
7. Geçiş yapmak isteyenlerin daha önce kurum içi yatay geçiş yapmamış olması ve uyarma cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Yatay geçiş başvuru dilekçesi. (http://obs.sdu.edu.tr adresinden öğrenci no ve şifre ile sisteme girilip Yatay Geçiş Başvuru linki tıklanır. Açılan sayfada bilgilerimi kaydet butonuna basılır. Daha sonra bu sayfanın altında yer alan tercih bölümü doldurulup (en fazla 2 tercih) tercih ekle butonu tıklanır ve yazdır butonu aracılığı ile başvuru dilekçesinin çıktısı alınır.)
2. Not Döküm Belgesi
3. Farklı programa geçiş yapmak isteyenler için onaylı ders içerikleri.
 
BAŞVURULAR
Başvurular 04 – 09 Şubat 2019 tarihleri arasında Fakülte Dekanlıkları /Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, başvuru belgelerinin Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
Posta Adresi: Süleyman Demirel Üniversitesi …………………………… (Noktalı bölüme başvuru yapılacak Fakülte/Meslek Yüksekokul adı yazılacak) 32260/ISPARTA
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvurularla ilgili değerlendirmeler 07 Şubat – 08 Şubat 2019 tarihlerinde ilgili yönetim kurulu tarafından oluşturulan komisyonlarca yapıldıktan sonra yerleştirme işlemi, adayların genel not ortalaması dikkate alınarak büyükten küçüğe doğru tercih sırasına bağlı olarak kontenjan sayısınca yapılır. Elde edilen puanın eşit olması halinde ÖSYS taban puanı yüksek olana öncelik verilir.
ÖSYS taban puanının eşit olması halinde ise varsa geçmek istenilen programın ortak derslerindeki başarısı yüksek olan yerleştirilir. Yine eşitlik söz konusu ise yaşı küçük olan yerleştirilir.
 
KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İLANI
Kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi 12 Şubat 2018 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında, yedek adaylardan kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi 15 Şubat 2019 tarihinde ilgili birimin web sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar yazılı olarak ilgili yüksekokul tarafından tebliğ edilir.
 
KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER
1-TC kimlik numarasını gösterir resmi onaylı bir belge
2-Altı adet cepheden çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun vesikalık fotoğraf
***Adayların kesin kayıt için şahsen başvurmaları gerekmekte olup posta yolu ile kayıt yapılmayacaktır. Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
 
ASİL ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ
Kesin kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri 12 – 14 Şubat 2019 tarihleri arasında, ilgili Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerince yapılacaktır.
 
YEDEK ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ
Yedek adaylardan kesin kayıt hakkı kazananlar 15 Şubat 2019 tarihinde ilgili birimin web sayfasında ilan edilecek ve kayıt işlemleri 18 – 19 Şubat 2019 tarihlerinde ilgili Fakülte Dekanlıkları/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerince yapılacaktır.
 
ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN BÖLÜMLERE YATAY GEÇİŞ YAPILMASI
Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere yatay geçiş yapmaya hak kazanların yabancı dil yeterlik (muafiyet) sınavına girmeleri gerekmektedir. Sınavın ne zaman yapılacağı bilgisine (http://ydyo.sdu.edu.tr) adresinden ulaşılabilir.
 
2018-2019 BAHAR DÖNEMİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ
04-06 Şubat 2019 Başvurular
07-08 Şubat 2019 Ön Değerlendirme ve Fakülte
Yönetim Kurullarınca Karar Alınması
12.02.2019 Sonuçların İlan Edilmesi
12-14 Şubat 2019 Asil Adayların Kayıt İşlemleri 
15.02.2019 Yedek Adayların İlanı
18-19 Şubat 2019 Yedek Adayların Kayıt İşlemleri

 

KONTENJANLAR :

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-2019 BAHAR YARIYILI
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
Bölüm Program 2. Yarıyıl 4. Yarıyıl Özel Koşullar
Fen Bilgisi Öğretmenliği 2 2 Fizik,Kimya,Biyoloji
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2 2 1,24
Türkçe Öğretmenliği 2   1,24,75
Sınıf Öğretmenliği 2 2 1,24
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2 3  
 
 

SDÜ'DE KALİTE

NEDEN EĞİTİM FAKÜLTESİ ?

ADAY ÖĞRENCİLERE

 

İDARİ KADRO