27 Haziran 2019 Perşembe

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvuru Duyurusu (GÜNCEL)

20 Aralık 2018 Perşembe 11:24 tarihinde eklendi | 37023 defa okundu

1.  Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığınca yürütülecek olan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı” kontenjanları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. Kontenjanlarda öncelik Süleyman Demirel Üniversitesi mezun ve okuyan öğrencilere verilecektir.

 

Süleyman Demirel Üniversitesi ve İkameti Isparta’da olan başka Üniversitelerde uzaktan eğitim yolu ile eğitim gören,(3 ve 4. Sınıf öğrencileri)

Süleyman Demirel Üniversitesi ve diğer Üniversite mezunları

Akademik Genel Not Ortalaması   Sınırlaması Bulunmamaktadır. (GÜNCEL)

 

 

 

2. Ön kayıt başvuruları, 21 Aralık 2018 günü saat 08.00’da başlayacak;  30 Aralık 2018 günü saat 23.59’da  sona erecektir.

3. 2018-2019 I. Dönemi Ön kayıt başvuruları, elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Başvuru için tıklayınız.

4. Kesin kayıt hakkı kazananlar ve yedek listeler Fakültemiz web sayfasından (http://egitim.sdu.edu.tr) yayımlanacaktır.

5. 2018-2019 Yaz Dönemi  I. ve II. dönem dersleri “örgün eğitim” yoluyla,  II. Dönemdeki Öğretmenlik Uygulaması dersi ise Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği gün ya da günlerde yapılacaktır.

6.   Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programına, M.E. B. TTKB 20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararına göre öğretmenliğe kaynaklık eden atamaya esas olan Alan/ Program/Fakültelerden başvuru yapılabilir. Bu Alan/Program/Fakülteler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca yanlış beyanda bulunan adaylar kesin kayıt hakkını kaybedeceklerdir.

7. Asıl listede adı yazılı olup kayıt hakkını elde eden aday, kesin kaydını belirtilen tarihlerde yapmak zorundadır. Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yapmayan/yaptırmayan aday bu hakkını kaybeder.

8. Ön değerlendirme sonucunda kayıt hakkı kazanacak öğretmen adaylarının sıralaması, transkriptlerinde belirtilen not ortalamasına (4’lük sistem) göre yapılacaktır. Adaylardan 100’ lük sisteme göre mezun olanlar ise YÖK’ün belirlediği “100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıkları” tablosuna göre not dönüşümlerini yapacaklardır (YÖK not dönüşüm tablosu). Programa başvuran 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin “Kesin Kayıt Tarihinden 1 ay içerisinde alınmış” Genel Not Ortalaması  (GNO) 1,80 ve/veya üzeri olması gerekmektedir. Kontenjan sıralamasında not ortalaması eşit olan öğretmen adaylarının doğum tarihi dikkate alınarak yaşı küçük olana öncelik verilecektir.

9. Üniversitemiz ve diğer üniversitelerden mezun olan öğretmen adayları için ayrılan kontenjanların atamaya esas olan alanlara göre dağılımında, adayların başvurdukları alanların başvuru sayıları dikkate alınarak oluşturulacaktır.

10. Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ücreti 2.050 TL olup, iki eşit taksit halinde (1.025 TL) dönem başlarında ödenecektir. İlk taksitin dekontu kesin kayıt esnasında teslim edilecektir. Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 25.06.2018 tarih ve 636/14 sayılı almış olduğu karar gereği,  kayıt sildirmek isteyen öğretmen adaylarına kesin kayıt işlemleri tamamlanıncaya kadar ücret iadesi yapılabilecektir. Kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kesinlikle ücret iadesi yapılmayacaktır.

11. Kesin kayıt yaptıran öğretmen adaylarının ders muafiyet başvurularıdönem başında derslerinin başladığı ilk hafta içinde, Pedagojik Formasyon Birimi’ne yapılır. Muaf olunan dersler için öğretmen adaylarına öğrenim ücretinde indirim ve ücret iadesi yapılmaz. Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.

           Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Pedagojik Formasyon Biriminden temin edebilecekleri TAAHHÜTNAMEYİ imzalamak şartı ile muaf sayılabileceklerdir. Taahhütnameyi imzalayan Öğretmen Adayları (İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan Onaylı Özel Öğretim Kurumları Hizmet Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü güncel tarihli belgelerini)’ni getirmek zorundadırlar. Belgeleri getirmeyen Öğretmen Adayları Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf sayılmayacaktır.

12.  Kesin Kayıt Başvurusunda Teslim Edilmesi Gerekli Belgeler:

a)      İmzalı ön kayıt formu.

b)      Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

c)     3. ve 4. Sınıf öğrencileri için öğrenci belgesi, mezunlar için onaylı mezuniyet belgesi,

(Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denklik belgesini kayıt  sırasında belgelendirilmelidir).     

d)   Onaylı Transkript Belgesi (Öğrenime devam eden öğrenciler için, kesin kayıt tarihinden itibaren bir ay içerisinde alınmış olmalı)

e)     İki adet vesikalık fotoğraf

f)     Öğrenim ücreti I. taksitinin (1025 TL) ödendiğine dair banka dekontu

13Kesin kayıtlar:

a. Kesin kayıtlar 14-18 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir.

b. Talim ve Terbiye Kurul Başkanlığının 20.02.2014 tarih ve 9 nolu kararında belirtilen atamaya esas alanlarda Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünde kadrolu uygulama öğretmeni sayısına bağlı olarak alan kontenjanlarında sınırlama yapılacaktır.

c. Bir branştan grup açılabilmesi için en az 8 kişinin kesin kayıt yaptırması gerekmektedir.

d. İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda ders verilmeyen branşlarda öğrenci alınmayacaktır.

e. Kontenjanın asgari ve azami sınırlarının belirlenmesinde, İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki branş öğretmenlerinden öğretmenlik uygulaması yaptırılabilecek sayı dikkate alınacaktır. 

f. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra yeterli sayıya ulaşamayan branşlarda öğrenim ücretleri iade edilecektir.

g. Kayıt ücreti 2050 (iki bin elli) TL olup kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. Ücretler Isparta Ziraat Bankası Merkez Şubesi’ne (IBAN No: TR170001000132362953095007  no'lu SDÜ Eğitim Fakültesi Döner Sermaye  Hesabına) 1. Dönem için “Pedagojik Formasyon Ücreti 2018-2019 I. dönemi 1. taksidi. Adı soyadı ve   T. C Kimlik No açıklamasıyla yatırılacaktır.

h. Kesin kayıt yaptırdıktan (yeterli sayıya ulaşmayan branşlardaki kursiyerler hariç) sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yaptırdıkları kayıt ücreti kesinlikle iade edilmeyecektir.

g. Daha önceki Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarında başarısız olduğu ders/dersleri olan Öğretmen adayları 14-18 Ocak 2019 tarihlerinde ders ücretlerinin yatırıldığına dair dekontları dilekçe ile beraber şahsen ibraz etmeleri neticesinde kayıtları yenilenecektir.

 

2018 - 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİ

Ön Kayıt Başvuruları

Başlangıç   :  21 Aralık 2018  saat 08.00

Bitiş           :  30 Aralık 2018 saat 23.59

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

Kesin kayıt hakkı kazananların ilanı

03 Ocak 2019

Kesin kayıt

14-18 Ocak 2019

(08:30-17:30 saatleri arasında)

I. DÖNEM

Derslerin Başlaması

11 Şubat 2019

Ara sınav

25 Mart 2019 (Dersin Saatinde)

Derslerin Bitimi

14 Mayıs 2019

Final Sınavı

20-21 Mayıs 2019 (Dersin Saatinde)

Bütünleme Sınavı

24 Mayıs 2019   (Müracaat)

27 Mayıs 2019   (Bütünleme Sınavı)

II. DÖNEM

Kayıt Yenileme ve Dekont Teslimi

16-17 Eylül  2019

Derslerin Başlaması

23 Eylül 2019

Ara sınav

11 Kasım  2019 (Dersin Saatinde)

Derslerin Bitimi

23 Aralık 2019

Final Sınavı

30 Aralık  2019 (Dersin Saatinde)

Bütünleme Sınavı

03 Ocak 2020 (Müracaat)

06 Ocak 2020 (Bütünleme Sınavı)

Tek Ders Sınavı

13 Ocak 2020 (Müracaat)

 20 Ocak 2020 (Tek Ders Sınav)

 

SDÜ'DE KALİTE

NEDEN EĞİTİM FAKÜLTESİ ?

ADAY ÖĞRENCİLERE

 

İDARİ KADRO