Koordinatörlükler

Koordinatörlük Adı
Koordinatörün 
Adı-Soyadı
Unvanı
Telefon Numarası
E-posta Adresi

AKTS

Tahir TAĞA

Arş. Gör. Dr.

0 246 211 45 90

tahirtaga@sdu.edu.tr

ERASMUS

Dilek ÜNVEREN KAPANADZE

Dr. Öğretim Üyesi

0 246 211 46 40

dilekkapanadze@sdu.edu.tr

FARABİ

Yasemin BAYRAKTAR

Dr. Öğretim Üyesi

0 246 211 45 78

yaseminbayraktar@sdu.edu.tr

MEVLANA

Nil Didem ŞİMŞEK

Dr. Öğretim Üyesi

0 246 211 46 39 

nilsimsek@sdu.edu.tr

Yayın Tarihi: 07/10/2019
Okunma Sayısı: 86
Eğitim Bilişim Ağı
Milli Eğitim Bakanlığı
Öğrenci Bilgi Sistemi
SDÜ Kütüphane
Türk Dil Kurumu
Yükseköğretim Kurulu