Hakkımızda

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı 2018-2019 akademik yılında Süleyman Demirel Üniversite Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü bünyesinde açılmıştır. Ana Bilim Dalının hâlihazırda 2 doçent, 4 doktor öğretim üyesi ve yaklaşık 300 öğrencisi bulunmaktadır. Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı alanına hakim, mesleğinde yetkin ve sosyal ve kültürel konulara duyarlı öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Akademik Analizler