Hakkında

Programın temel amacı bu bölümden mezun olacak öğretmen adaylarına başta Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenler için belirlediği özel ve genel alan yeterliklerini kazandırmak, bununla birlikte teknolojiyi kullanmada kendine güvenen; işbirlikçi çalışma prensiplerini benimsemiş, problem çözme yeteneğine sahip; insan haklarına saygılı öğretmenler yetiştirmektir. Mezunların yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, özsaygısı olan, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, mesleğini etik kurallar çerçevesinde icra eden öğretmenler olması hedeflenmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
SDÜ Kütüphane
Schoology
Öğrenci Bilgi Sistemi
Farabi
Erasmus
TÜBİTAK 2209/A Öğrenci Projeleri
ÖSYM
Eğitim Bilişim Ağı (EBA)