Hakkında

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Süleyman Demirel Üniversite Eğitim Fakültesi bünyesinde ilkokullarda görev yapacak sınıf öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Ana Bilim Dalında 1 doçent, 3 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Lisans programında 1, 2, 3 ve 4. sınıflar olmak üzere 164 öğrenci öğrenim görmektedir. Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı alanına hakim, mesleğinde yetkin ve sosyal ve kültürel konulara duyarlı öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı
Eğitim ve Bilişim Ağı
Öğrenci Bilgi Sistemi
SDÜ Kütüphane
Talime ve Terbiye Kurulu Başkanlığı