SINIF EĞİTİMİ ABD KALİTE ÇALIŞMALARI

REHBERLER, YÖNETMELİK, YÖNERGE VE USUL ESASLAR 

Bağıl Değerlendirme Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Çift Anadal Programı Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Ek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları için TIKLAYINIZ.

Engelli Öğrenci Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Kurumiçi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge için TIKLAYINIZ.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge için TIKLAYINIZ.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Mazeretli Sayılma, Mazeret Sınavları ve İzinleri Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Ögrenci Danismanligi Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Önlisans-Lisans Uluslararası Öğrenci Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Özel Öğrenci Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Yandal Programı Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Öğretmenlik Uygulaması Dersi Yönergesi için TIKLAYINIZ.

KALİTE KOMİSYONLARI

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Birim Kalite Komisyonu için TIKLAYINIZ. 

Sınıf Eğitimi Koordinatörlükler ve Komisyonlar TIKLAYINIZ

RAPORLAR

Sınıf Eğitimi ABD 2023 Yılı Ar-Ge Değerlendirme Raporu için TIKLAYINIZ.

Sınıf Eğitimi ABD 2021 Yılı Öz Değerlendirme Raporu için TIKLAYINIZ.

Sınıf Eğitimi ABD 2021 Yılı Ar-Ge Değerlendirme Raporu için TIKLAYINIZ.

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında Öğrenim Gören Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Kalite Güvencesi Çalışmalarına Katılımını Artırma ve Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Etkinlik Raporu için TIKLAYINIZ.

Sınıf Eğitimi ABD Toplumsal Katkı Etkinlik Raporu için TIKLAYINIZ

Dış Paydaş Toplantı Raporu için TIKLAYINIZ

 

ETKİNLİK VE TOPLUMSAL KATKI FAALİYETLERİMİZ

Atıklar ağaca dönüştü toplumsal katkı faaliyeti için TIKLAYINIZ.

 

TOPLANTI TUTANAKLARI

15.05.2020 Tarihli ABD Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.

15.03.2021 Tarihli ABD Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.

03.06.2021 Tarihli ABD Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.

01.07.2021 Tarihli ABD Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.

15.11.2021 Tarihli ABD Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.

16.02.2022 Tarihli ABD Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.

24.02.2022 Tarihli ABD Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.

 

 

KALİTE KOMİSYONLARI İŞ TAKVİMİ

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Kalite Çalışmaları İş Takvimi için TIKLAYINIZ.

 

STRATEJİK PLANLARIMIZ

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Stratejik Planı (2021-2025) için TIKLAYINIZ.

 

ANKETLER (İÇ PAYDAŞ/DIŞ PAYDAŞ/ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ)

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Memnuniyet Anketi Sonuçları için TIKLAYINIZ.

2020-2021 Memnuniyet Anket Sonuçları için TIKLAYINIZ.

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Dönem Sonu Değerlendirme Anketi  için TIKLAYINIZ.

Sınıf Eğitimi ABD Dış Paydaş Memnuniyet Anketi için TIKLAYINIZ.