Hakkımızda

Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 30/05/2019 tarihinde kurulmuştur. Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür, uygulama dersleri ve seçmeli dersler yer almaktadır. Arap Dili Lisans eğitimi programımızın öğrenci kontenjanı 50 ve eğitim süresi 4 yıldır. Ancak lisans programına başlamadan önce öğrencilerimizin 1 yıl süreli Arapça hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamaları zorunludur. Arapça hazırlık sınıfını başarıyla bitiren ya da Arapça Yeterlilik Sınavı’nı geçen öğrenciler lisans programına kayıt olmaya hak kazanırlar. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Programının temel amacı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Arapça ve Mesleki Arapça derslerini okutacak çağdaş yöntemsel donanım ve gerekli bilgi birikime sahip öğretmenler yetiştirmektir. Misyon Anabilim Dalımızın misyonu, çağdaş eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerini benimsemiş, evrensel değerler çerçevesinde hareket eden, Yabancı Dil olarak Arapçanın öğretiminin dört dil becerisi kapsamında geliştirilmesi ve nitelikli eğitimci, akademisyen ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Akademik Analizler