Hakkımızda

Programın temel amacı bu bölümden mezun olacak öğretmen adaylarına başta Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenler için belirlediği özel ve genel alan yeterliklerini kazandırmak, bununla birlikte teknolojiyi kullanmada kendine güvenen; işbirlikçi çalışma prensiplerini benimsemiş, problem çözme yeteneğine sahip; insan haklarına saygılı öğretmenler yetiştirmektir. Mezunların yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, özsaygısı olan, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, mesleğini etik kurallar çerçevesinde icra eden öğretmenler olması hedeflenmektedir.

Akademik Analizler