Misyon & Vizyon

MİSYON 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalımız, çağdaş, nitelikli, araştırma becerisine sahip, kendini yenileyen ve kültürel, ekonomik ve teknolojik değişimlere uyum sağlayabilen psikolojik danışmanlar yetiştirmektir. 

VİZYON

Bireylerin nitelik ve nicelik olarak ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal kapasitelerini kendi ilgi ve yetenekleri bağlamında geliştirebilen psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.