Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Öğrencileri ve Öğretim Elemanlarının TÜBİTAK 2209A Öğrenci Projeleri Başarısı

Öğrenciler Danışman Öğretim Elemanları Projenin Adı

Fatma Nur ŞAHAN,

Cansel ÜZER

Arş. Gör. Fatma Özge BAYRAM Sosyal Bilgiler Dersinde Animasyon Destekli Doğal Afet Eğitiminin Akademik Başarıya, Tutuma Ve Motivasyona Etkisi

İrem EMİROĞLU,

İlknur DEMİR

Aynur Hanım ŞAHİN

Arş. Gör. Fatma Özge BAYRAM Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Miras Ögelerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Kübra KARAMAN Arş. Gör. Hüseyin KARAASLAN Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitimi Öz-Yeterlikleri İle Çevreye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Gizem AKKURT  Arş. Gör. Hüseyin KARAASLAN

Sosyal Bilgiler Dersi, Etkin Vatandaşlık Öğrenme Alanında Web 2.0 Araçlarının Kullanılmasının Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Derse Yönelik Motivasyonları Üzerindeki Etkisi Ve Öğrencilerin Görüşleri

Ali Şakir GÖKMEN

Rana Çelik

Recep KARACA

 Arş. Gör. Hüseyin KARAASLAN Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sanal Müze Atölyesi Deneyimleri: Bir Akran Öğrenmesi Modeli
Yayın Tarihi: 22/11/2022
Okunma Sayısı: 56