Misyon Vizyon

Misyon

Süleyman Demirel Üniveristesi Eğitim Programı ve Öğretim Ana Bilim Dalının temel misyonu alanda eğitim programı ile ilgili uzman ve araştırmacı yetiştirmektir. Bu misyonu gerçekleştirebilmek amacıyla Haziran 2019'dan bu yana yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. 

Vizyonumuz

Temel amacımız çeşitli kamu kurumları ve özel sektörde eğitim yapmakla görevli program geliştirme uzmanları yetiştirmektir. Diğer bir amacımız Meb'in resmi ya da özel eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları için program geliştiriciler yetiştirmektir. Dolayısıyla, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, araştırmacılık nitelikleri ile teknolojiyi kullanma becerisini birleştirebilen, yeni problem alanlarını keşfedip araştırabilen nitelikli insan gücü yetiştirmek vizyonumuzdur.