Lisansüstü Eğitim

Anabilim dalımızda tezli lisansüstü program bulunmaktadır.  Eğitim Programları ve Öğretim Tezli YL programı 12.06.2019 tarihinden itibaren öğrenci almaya devam etmektedir.  

Anabilim dalımız bünyesinde doktora programı açma çalışmaları devam etmektedir.

Eğitim Bilimleri Enstitüsünde eğitim- öğretim verilen anabilim dalları