Hakkımızda

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde Yabancı Diller Eğitimi Bölümü; 2009 yılında kurulmuştur. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü ilk kez 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı altında öğrenci almaya başlamıştır. Eğitim süresi 4 yıldır. Ancak lisans programına başlamadan önce öğrencilerin 1 yıl süreli İngilizce Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamaları zorunludur. SDÜ Yabancı Diller Hazırlık Eğitim Öğretim Yönetmeliğindeki şartları taşıyanlar lisans programına kayıt olmaya hak kazanırlar. Anabilim Dalının ana faaliyet alanı; lisans seviyesinde öğretim vermek olmakla birlikte 2011-2012 eğitim öğretim yılında yüksek lisans eğitimi verilmeye başlanmıştır. Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından yapılan değerlendirme sonucu 16.04.2022-16.04.2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle Akredite olan İngilizce Öğretmenliği Lisans Programımız ayrıca da Üniversitemiz Kalite Ödülüne layık görüldü. İngilizce Öğretmenliği lisans programının temel amacı İngilizce iletişimsel beceri ve yeterlilikleri gelişmiş, mesleğinin gerektirdiği en yeni bilgi ve beceriler ile donatılmış, araştırma yapmayı amaç edinmiş, yaşam boyu öğrenmeyi bir hayat felsefesi olarak kabul etmiş, dilbilim, ikinci dil edinimi, çocuklara yabancı dil öğretimi, yabancı dilde test geliştirme teknikleri ve yabancı dil öğretim yöntemleri gibi kuramsal bilgileri özümseyerek, aday öğretmen olarak özümsemiş olduğu kuramsal bilgi ve becerileri sınıf ortamında karşılaşacağı ortamsal/kültürel çeşitliliği de dikkate alarak uygulamaya dönüştürebilen, geleceği öngörebilen ve hem kişisel hem de mesleki anlamda kendini geleceğe hazırlayabilen, kişisel ilgi alanındaki teknolojik, kültürel ve mesleki konularda kendini geliştirme imkanlarından yararlanan, sadece bir görevi değil görevinin ötesinde topluma ve gelecek nesillere örnek oluşturduklarının bilincinde olan öğretmenler yetiştirmektir. Vizyonumuz daima ileriye bakan, geleceği bugünden öngörebilen, meslek yaşamlarında sadece bir görevi yerine getirmenin ötesinde topluma ve gelecek nesillere örnek oluşturduklarının bilincinde olan öğretmenler yetiştirmektir. İngilizce Öğretmenliği lisans programı mezunlarımız "İngilizce Öğretmeni" unvanı almakta ve ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya özel ilk ve Ortaöğretim kurumlarında İngilizce Öğretmeni olarak istihdam edilmektedir. Ayrıca mezunlar kendi tercihleri doğrultusunda öğrenim süreleri boyunca edindikleri dil becerilerini kullanabilecekleri farklı sektörlerde de çalışma imkanı bulabilmektedir.

Akademik Analizler