Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

İngilizce Öğretmenliği lisans programının temel amacı İngilizce iletişimsel beceri ve yeterlilikleri gelişmiş, mesleğinin gerektirdiği en yeni bilgi ve beceriler ile donatılmış, araştırma yapmayı amaç edinmiş, yaşam boyu öğrenmeyi bir hayat felsefesi olarak kabul etmiş, dilbilim, ikinci dil edinimi, çocuklara yabancı dil öğretimi, yabancı dilde test geliştirme teknikleri ve yabancı dil öğretim yöntemleri gibi kuramsal bilgileri özümseyerek, aday öğretmen olarak özümsemiş olduğu kuramsal bilgi ve becerileri sınıf ortamında karşılaşacağı ortamsal/kültürel çeşitliliği de dikkate alarak uygulamaya dönüştürebilen, geleceği öngörebilen ve hem kişisel hem de mesleki anlamda kendini geleceğe hazırlayabilen, kişisel ilgi alanındaki teknolojik, kültürel ve mesleki konularda kendini geliştirme imkânlarından yararlanan, sadece bir görevi değil görevinin ötesinde topluma ve gelecek nesillere örnek oluşturduklarının bilincinde olan öğretmenler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Daima ileriye bakan, geleceği bugünden öngörebilen, meslek yaşamlarında sadece bir görevi yerine getirmenin ötesinde topluma ve gelecek nesillere örnek oluşturduklarının bilincinde olan öğretmenler yetiştirmektir.

İş İmkanları

İngilizce Öğretmenliği lisans programı mezunlarımız "İngilizce Öğretmeni" unvanı almakta ve ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya özel ilk ve Ortaöğretim kurumlarında İngilizce Öğretmeni olarak istihdam edilmektedir. Ayrıca mezunlar kendi tercihleri doğrultusunda öğrenim süreleri boyunca edindikleri dil becerilerini kullanabilecekleri farklı sektörlerde de çalışma imkânı bulabilmektedir.