Hakkımızda

Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında kurulmuş ve aynı yıl öğrenci almaya başlamıştır. Programın temel amacı; feni anlayan, fene karşı olumlu tutum geliştiren ve bilimsel okur-yazarlık kazancıyla mezun olabilecek öğretmen adayları yetiştirmektir. Mezunların; yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, özsaygısı olan, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, mesleğini etik kurallar çerçevesinde icra eden öğretmenler olması hedeflenmektedir. Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı lisans programında; alan dersleri, alan eğitimi ve meslek bilgisi derslerinin yanında genel kültür, meslek bilgisi ve alan eğitimi seçmeli dersler yer almaktadır. Alınan lisans dersleriyle birlikte, yenilikçi yöntem, teknik ve kuramlarla öğrencilere bilgileri sunma becerileri öğretmen adaylarına aşılanmaktadır. "Yaparak Öğrenme" esasına dayalı olarak derslerde uygulamaya özel bir önem verilmektedir.