Misyon ve Vizyon

Misyon

Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programından mezun olan bireylerin: araştırma yapma, araştırma sonuçlarını yorumlama, problem çözme, öğretim teknolojilerini etkili kullanma, genel kültürü zengin, pedagojik formasyon bakımından yetkin, alan bilgisi bakımından dolgun, nitelikli, yapıcı, yaratıcı, bilimsel ve eleştirel düşünmesine katkı sağlamaktır. Bu misyonla ana bilim dalımızda, öğrencilerin eğitimle ilgili sorunları tartışabilecekleri, bu sorunlara çözümler üretebilecekleri ve özgürce kendilerini ifade edebilecekleri öğrenme ortamları sağlanmaktadır. Ana bilim dalımız bu sayede sorumluluklarının farkında, çalışmalarında titiz, disiplinler-arası alanlara açık, çalışmalarını paylaşabilen, değerlendirmelerinde akademik kriterleri referans alan, yaratıcı düşünceyi destekleyen ve eleştirilere açık bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek, araştırma projeleri gerçekleştirmek ve yayın yapmak; öğrencilerin bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimini kolaylaştıran ortamlar oluşturmak; öğrencilerin akademik çalışmalarını dürüst, açık, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerine getirmelerini sağlamak misyonlarımız arasında yer almaktadır.

Vizyon

Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, üretimini toplum yararına sunmak, ulusal ve uluslararası ortamlarda vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Fen Bilimleri Eğitimi alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak bireylerin eğitim, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim sorunlarını irdelemek, çözümler üretmek, bilgi birikimini toplumun yararına sunmaktır. Uzman ve yetkin akademik kadrosu, yetiştireceği nitelikli eğitimciler, yapacağı bilimsel araştırmalar ve projeler ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir eğitim kurumu olmak temel hedefimizdir.