Hakkımızda

Programın temel amacı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenler için belirlediği özel ve genel alan yeterliklerini edinen bireylerin yanında, teknolojiyi kullanmada kendine güvenen; işbirlikli çalışma prensiplerini benimsemiş, problem çözme yeteneğine sahip; insan haklarına saygılı öğretmenler yetiştirmektir. Mezunların; yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, özsaygısı olan, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, mesleğini etik kurallar çerçevesinde icra eden öğretmenler olması hedeflenmektedir.

Akademik Analizler