FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ABD KALİTE ÇALIŞMALARI

REHBERLER, YÖNETMELİK, YÖNERGE VE USUL ESASLAR 

Bağıl Değerlendirme Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Çift Anadal Programı Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Ek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları için TIKLAYINIZ.

Engelli Öğrenci Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Kurumiçi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge için TIKLAYINIZ.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge için TIKLAYINIZ.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Mazeretli Sayılma, Mazeret Sınavları ve İzinleri Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Ögrenci Danismanligi Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Önlisans-Lisans Uluslararası Öğrenci Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Özel Öğrenci Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Yandal Programı Yönergesi için TIKLAYINIZ.

 

KALİTE KOMİSYONLARI

Fen Bilgisi Eğitimi ABD Kalite Komisyonu için TIKLAYINIZ.

 

RAPORLAR

Fen Bilgisi Eğitimi ABD 2021 Yılı Öz Değerlendirme Raporu için TIKLAYINIZ.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında Öğrenim Gören Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerin Kalite Güvencesi Çalışmalarına Katılımını Artırma ve Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Etkinlik Raporu için TIKLAYINIZ.

Fen Bilgisi Eğitimi ABD 2021 Yılı Ar-Ge Raporu için TIKLAYINIZ.

 

TOPLANTI TUTANAKLARI

16.11.2020 Tarihli Anabilim Dalı Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.

07.12.2020 Tarihli Anabilim Dalı Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.

26.11.2020 Tarihli Araştırma İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 1. Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.

14.12.2020 Tatihli Araştırma İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2. Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.

23.11.2020 Tarihli Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 1. Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.

30.11.2020 Tarihli Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2. Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.

04.12.2020 Tarihli Stratejik Plan İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 1. Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.

14.12.2020 Tarihli Stratejik Plan İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 2. Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.

12.01.2021 Tarihli ABD Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.

18.01.2022 Tarihli ABD Birim Kalite Komisyon Tutanağı için TIKLAYINIZ.

20.01.2022 Tarihli Stratejik Plan İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 3. Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.

25.01.2022 Tarihli Araştırma ve İzleme Yönlendirme Komisyonu 3. Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.

01.02.2022 Tarihli Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu 3. Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.

14.02.2022 Tarihli Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.

24.02.2022 Tarihli Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisinin Seçimi Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.

04.03.2022 Tarihli Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.

 

KALİTE KOMİSYONLARI İŞ TAKVİMİ

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Kalite Çalışmaları İş Takvimi için TIKLAYINIZ.

 

STRATEJİK PLANLARIMIZ

Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Stratejik Planı (2021-2025) için TIKLAYINIZ.

 

PAYDAŞLARIMIZ

İç Paydaşlarımız

  • Öğrenciler
  • Akademik Personel

Dış Paydaşlarımız

  • Mezunlar
  • Mezunların çalıştığı kurum ve kuruluşlar
  • Uygulama Okulları

 

ANKETLER (İÇ PAYDAŞ/DIŞ PAYDAŞ/ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ)

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Dönem Sonu Değerlendirme Formu (2020-2021) için TIKLAYINIZ.

Fen Bilgisi Eğitimi ABD Dış Paydaş Memnuniyet Anketi için TIKLAYINIZ.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Dönem Sonu Değerlendirme Formu (2020-2021) Sonuçları için TIKLAYINIZ.

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DEĞERLENDİRME ANKETİ SONUÇLARI için TIKLAYINIZ.

DIŞ PAYDAŞ ANKET SONUÇLARI