DANIŞMANLIKLAR

  Öğretim Elemanı İletişim
1. Sınıf Doç. Dr. Süleyman AKÇAY  4539-suleymanakcay@sdu.edu.tr 
2. Sınıf Doç. Dr. Seraceddin Levent ZORLUOĞLU 4523-seraceddinzorluoglu@sdu.edu.tr
3. Sınıf Dr. Merve TAŞCAN  4543-mervetascan@sdu.edu.tr 
4. Sınıf Dr. Öğr. Üyesi Merve Lütfiye ŞENTÜRK  4521-mervesenturk@sdu.edu.tr