07.12.2020 Tarihli Ana Bilim Dalı Toplantısı

07.12.2020 tarihinde Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, bünyesinde faaliyet gösteren kalite komisyonlarının çalışmalarını değerlendirmek ve yeni kararlar almak üzere saat 16:00'da toplanmıştır. Toplantıya ilişkin görsel aşağıda sunulmuştur.

Yayın Tarihi: 07/12/2020
Okunma Sayısı: 354