Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenciler ile İlgili Önemli Duyuru

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. Maddesinde belirtilen azami süreler sonunda kayıt silme durumuna gelen son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları tüm dersler için (daha önce hiç almadıkları ve/veya devamsız oldukları dersler dahil) iki ek sınav hakkı tanınmıştır.

Ek sınavları almadan kayıtlı olduğu programdan hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı dersler dâhil başarısız ders sayısını (staj dahil) toplamda beş derse kadar düşürenlere dört yarıyıl sınavlara girme hakkı tanınmaktadır.

Bu durumda olup, ek sınav haklarından feragat ederek dört yarıyıl sınavlara girme hakkını kullanmak isteyen öğrencilerimizin 1 Kasım 2021 tarihine kadar bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Yayın Tarihi: 26/10/2021
Okunma Sayısı: 277