Gençlik Kampları Başvuruları Hakkında

Değerli Öğrencilerimiz,

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2022 yılında ücretsiz olarak hizmet verecek gençlik kampları başvuruları 09 Mayıs-02 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Konu ile ilgili detaylı bilgi aşağıda verilmiştir.

1. GENÇLİK KAMPLARINA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
a) Yaz dönemi gençlik kamplarına katılacaklarda aranacak yaş şartları:

Deniz kamplarına;

 • 12-13 yaş grubu (2010-2009 doğumlu erkek)
 • 14-15 yaş grubu (2008-2007 doğumlu erkek)
 • 12-13 yaş grubu (2010-2009 doğumlu kız)
 • 14-15 yaş grubu (2008-2007 doğumlu kız)

Doğa kamplarına;

 • 16-17 yaş grubu (2006 - 2005 doğumlu erkek)
 • 18-22 yaş grubu ( 2004- 2000 tarihleri arası doğumlu erkek)
 • 23-25 yaş grubu (1999 - 1997 tarihleri arası doğumlu erkek)
 • 16-17 yaş grubu (2006 - 2005 doğumlu kız)
 • 18-22 yaş grubu (2004- 2000 tarihleri arası doğumlu kız)
 • 23-25 yaş grubu (1999 - 1997 tarihleri arası doğumlu kız)

b) Kamp başvurusunda gün, ay ve yıl dikkate alınacaktır.

c)    Yaz dönemi kamp başvuruları 9 Mayıs – 2 Temmuz 2022 tarihleri arasında https://gencizbiz.gsb.gov.tr   adresinden veya E-Devlet aracılığıyla elektronik başvuru yoluyla yapılabilecektir. Online başvuru yapma imkânı bulunmayan gençlerin gençlik merkezlerine gitmeleri halinde, bu kişilerin başvuruları da görevlilerce aynı sistem üzerinden yapılacaktır.  Eksik ve yanlış beyanda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

d)   Başvuru formunun gençlik merkezine teslim edildiği tarihte 18 yaşını doldurmamış kampçıların başvuru formunun velisi tarafından imzalı olarak gençlik merkezine elden teslim edilmesi gerekmektedir.

e)    Yaz dönemi gençlik kampları başvuru sonuçları:

 • İlk 5 dönem için en geç 10 Haziran 2022 tarihinde,
 • Sonraki dönemler ise en geç 15 Temmuz 2022 tarihinde gencizbiz.gsb.gov.tr  adresinde ilan edilecektir.

f)    Gençler, yaş şartının uygun olması koşulu ile deniz kampına bir defa ve doğa kampına ise en fazla iki defa katılabilecektir.

g)   Kamp başvurularının değerlendirilmesinde;

 • Aile aylık net geliri net asgari ücret (4.250 TL) altında olanlara,
 • Bakanlığa bağlı gençlik merkezlerine üye olanlara,
 • Kamplarımıza katılmak amacıyla üç yıl başvuru yaptığı halde kampa gitmeye hak kazanamayanlara,
 • Eğitim hayatında başarılı olduğunu belgeleyenlere,
 • Spor, sanat ve bilim alanında başarılı olduğunu belgeleyenlere,
 • Sosyo-ekonomik koşullar itibariyle dezavantajlı durumda olan gençlere,
 • Bakanlık hedef ve politikaları doğrultusunda ekonomik kriz, doğal afet, sosyal olaylar, suç mağduriyeti gibi nedenlerle ekonomik ve sosyal hayatta önemli değişiklikler vb. herhangi bir nedenle Bakanlık tarafından kampa atanması uygun görülen gençlere,

kamp atamalarında belirli oranlarda öncelik tanınacaktır.

 • Şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvurması halinde kampa atamaları doğrudan gerçekleştirilecektir.

Yukarıda belirtilen maddeler dâhilinde kampa katılım hakkı kazanan gençlerin belgelerini kesin kayıt esnasında gençlik merkezlerine ibraz etmesi zorunludur. Bu belgeler gençlik merkezlerinde muhafaza edilecektir. Belge ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılarak yerlerine gençlik merkezlerince yedek listeden, yedek listeden de kontenjan doldurulamaması halinde Genel Müdürlüğün onayı üzerine yeni kayıt açılarak kampçı ataması yapılacaktır.

h)   Gençlik Kampları Daire Başkanlığı dışında, Bakanlığımızın herhangi bir birimi/dairesi veya ilgili/ilişkili/bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından bu talimatta belirtilen tarihler içerisinde yapılması planlanan proje, eğitim, kamp vb. faaliyetler ilgili birimin/dairenin teklifi ve Genel Müdürlüğümüzün onayı ile gençlik kamplarında uygulanabilir. Bu kamplarda başvuru ilgili birim/daire tarafından fiziki olarak alınarak kampın başladığı gün kamp müdürlüğüne teslim edilir.

 

Yayın Tarihi: 31/05/2022
Okunma Sayısı: 101