Yatay ve Dikey Geçiş, İntibak, Muafiyet Komisyonu

  Öğretim Elemanı  İletişim
Başkan  Doç. Dr. Seraceddin Levent ZORLUOĞLU 4523
Üye Doç. Dr. Deniz TÜRKÖZ ALTUĞ 4671
Üye Dr. Öğr. Üyesi Merve Lütfiye ŞENTÜRK 4576