Hakkında

Programın temel amacı bu bölümden mezun olacak öğretmen adaylarına başta Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenler için belirlediği özel ve genel alan yeterliklerini kazandırmak, bununla birlikte teknolojiyi kullanmada kendine güvenen; işbirlikçi çalışma prensiplerini benimsemiş, problem çözme yeteneğine sahip; insan haklarına saygılı öğretmenler yetiştirmektir. Mezunların yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, özsaygısı olan, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, mesleğini etik kurallar çerçevesinde icra eden öğretmenler olması hedeflenmektedir.

Öğrenci Evrak Dilekçe İş Akış Şeması
Doküman Arşivi
Sesli Kitaplar
TÜBİTAK
Schoology
Akademik Takvim
Farabi
Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
Erasmus