Hakkımızda

Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında kurulmuş ve aynı yıl öğrenci almaya başlamıştır. Programın temel amacı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenler için belirlediği özel ve genel alan yeterliklerini edinen bireylerin yanında, teknolojiyi kullanmada kendine güvenen; işbirlikli çalışma prensiplerini benimsemiş, problem çözme yeteneğine sahip; insan haklarına saygılı öğretmenler yetiştirmektir. Mezunların; yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, özsaygısı olan, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, mesleğini etik kurallar çerçevesinde icra eden öğretmenler olması hedeflenmektedir. Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı lisans programında; alan dersleri, alan eğitimi ve meslek bilgisi derslerinin yanında genel kültür, meslek bilgisi ve alan eğitimi seçmeli dersler yer almaktadır. Alınan lisans dersleriyle öğretmen adaylarına yenilikçi yöntem ve tekniklerle bilgileri sunma becerileri aşılanmakta ve derslerde uygulamaya özel bir önem verilmektedir.

Akademik Analizler