KALİTE ÇALIŞMALARI

REHBERLER, YÖNETMELİK, YÖNERGE VE USUL ESASLAR
Süleyman Demirel Üniversitesi Danışma Kurulları ve İşleyiş Esaslarına İlişkin Yönerge için tıklayınız
Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Esaslarına İlişkin Yönerge İçin TIKLAYINIZ
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ.
SDÜ Uzaktan Öğretime Yönelik Öneri Rehberi İçin TIKLAYINIZ.
SDÜ Kariyer Temsilcisi Yönergesi İçin TIKLAYINIZ.
Kalite Toplantıları İçin Örnek Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu için TIKLAYINIZ.‍ 

Bağıl Değerlendirme Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Çift Anadal Programı Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Ders Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Ek Sınav Haklarına Dair Uygulama Esasları için TIKLAYINIZ.

Engelli Öğrenci Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Kurumiçi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge için TIKLAYINIZ.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge için TIKLAYINIZ.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Mazeretli Sayılma, Mazeret Sınavları ve İzinleri Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Ortak Zorunlu Seçmeli Dersler Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Ögrenci Danismanligi Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Önlisans-Lisans Uluslararası Öğrenci Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Özel Öğrenci Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Yandal Programı Yönergesi için TIKLAYINIZ.

KALİTE KOMİSYONLARI
Kalite Komisyonları için TIKLAYINIZ

KALİTE ÇALIŞMALARI İŞ TAKVİMİ
Kalite çalışmaları iş takvimi için TIKLAYINIZ

RAPORLAR
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı 2021 yılı Öz Değerlendirme Raporu için TIKLAYINIZ
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı 2021-2025 Dönemi Stratejik Planına ulaşmak için TIKLAYINIZ
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı ARGE Raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

‍‍

TOPLANTI TUTANAKLARI
11.02.2022 Tarihli ABD Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ
21.12.2021 Tarihli ABD Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ 
16.12.2021 Tarihli ABD Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ
12.04.2020 Tarihli ABD Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ