27 Haziran 2019 Perşembe

Eğitim Bilimleri Bölümü

62642 defa okundu

 

Eğitim Bilimleri Bölümü, 2010-2011 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Eğitim Bilimleri Bölümünün temel işlevi; eğitim bilimleri alanında lisans eğitimi vermek, Fakültenin lisans programlarındaki öğretmenlik meslek derslerini yürütmek, ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile öteki eğitim kurumlarındaki yönetici ve öğretmenler için hizmetiçi eğitim programları uygulamak ve eğitim alanında araştırmalar yapmaktır. Eğitim Bilimleri Bölümünde, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı olmak üzere üç anabilim dalı vardır. Bu anabilim dallarında lisans programları bulunmamaktadır.

 

MİSYON

Misyon : Demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki duyarlılığa sahip, araştıran,  eleştirel düşünebilen, kendisi ve çevresiyle barışık lider öğretmenler, akademisyenler ve araştırmacılar yetiştirmeyi, eğitim, öğretim ve öğretmenlik mesleği ile ilgili alanlarda temel ve uygulamalı özgün bilimsel araştırmalar yapmayı,  bilimsel etkinlikler düzenlemeyi görev edinmiştir.

 

VİZYON

Vizyon : Geleceğin nitelikli öğretmenini yetiştirmenin yanı sıra, eğitim, öğretim ve öğretmenlik mesleği ile ilgili alanlarda bilgi üreten, sürekli kendini geliştiren,  eğitim, öğretim ve öğretmen yetiştirme ile ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren, yetiştirdiği lider öğretmenlerle örnek gösterilen üyesi ve mezunu olmaktan onur duyulan bir bölüm olmaktır.

 

Programlar

a.Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı            : Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÖZKAN

 

Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalının amacı, her kademedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim programlarının geliştirilmesi yoluyla eğitim öğretim etkinliklerinin daha etkili ve verimli sürdürülmesini sağlayacak uzmanların yetiştirilmesidir. Anabilim dalında bir doçent, bir yardımcı docent ve iki araştırma görevlisi bulunmaktadır.

 

b.Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı            :Prof. Dr. Said TAŞ

Eğitimcilerin eğitim yönetimi ve denetimi konusunda bilgilerini geliştirirken, uygulamaları ile teori arasında sürekli profesyonel gelişimi desteklemek, eğitim politikasıyla iligili konularda düşünmelerini sağlamak, nitelikli öğrenme ve öğretme için eğitim sistemini geliştirmeye katkıda bulunma fırsatı vermek, eleştirel düşünmeyi desteklemek esas alınmaktadır. Anabilim dalında bir doçent, ve iki araştırma görevlisi bulunmaktadır.

 

c.Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı            : Dr. Öğr. Üyesi Serkan ASLAN

 

Her geçen gün önemi artan bu programın amacı eğitim kurumları ve endüstriyel, rehabilitasyon merkezleri, aile danışma merkezleri, sağlık kurumları ve diğer danışma merkezlerinde günde günden artarak ortaya çıkan rehber ve psikolojik danışman ihtiyacını karşılamak için meslek elemanları yetiştirmektir. Bu alanda eğitim alacak öğrencilerin alacakları dersler genel olarak şöyledir:

Psikolojiye Giriş, Fizyolojik Piskoloji, Sosyal Antropoloji, Gelişim Psikolojisi, Literatür Tarama ve Rapor Yazma, Gelişim Psikolojisi (Çocuk ve Ergen Gelişimi), Özel Eğitim, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Öğrenme Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Test Dışı Teknikler, Aile Danışmanlığı, Kariyer Danışmanlığı, Kişilik Kuramları, Psikolojik Danışma Teknikleri, Sosyal Problem Çözme, Gelişim Dönemleri ve Uyum Sorunları, Öğrenme Bozuklukları, Psikolojik Testler, Kurum Uygulamaları, Alan Uygulaması, Danışma Sürecinde Etik ve Yasal Konular, Alan Araştırması, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Semineri

Bu alanda eğitimini tamamlayan öğrencilere “Psikolojik Danışman” unvanı verilecektir. Bu unvan ve mezuniyet diploması ile devlet ve özel okullarında, danışma merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, sağlık merkezlerinde, aile danışma merkezlerinde vb. diğer merkezlerinde çalışma olanağı sağlayacaktır. Eğitim ve diğer kurumlarda günden günde artan talep bu alanda iş bulmayı oldukça kolaylaştırmaktadır. Sonuç olarak, bu alanda eğitimi tamamlayan öğrenciler iş bulmada zorlanmayacak ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışma imkânını da elde etmiş olacaklardır.   

 

 

Akademik Personel

a.Yönetim

Bölüm Başkanı           : Prof. Dr. Said TAŞ     

 

b.Öğretim elemanları

 

Program 

Adı Soyadı                       

Telefon

e-mail

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÖZKAN

2114552

huseyinozkan@sdu.edu.tr

Prof. Dr. Selçuk UYGUN   selcukuygun@sdu.edu.tr

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı


 

Prof. Dr. Said TAŞ

2113890

saidtas@sdu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yener AKMAN

 

yenerakman@sdu.edu.tr

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışanlık Eğitimi Anabilim Dalı

 

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ASLAN

2114541 serkanaslan@sdu.edu.tr

Öğr. Gör. Akif Fatih KILIÇ

2114544 akifkilic@sdu.edu.tr
 
 

 

 

c.Araştırma görevlileri

Program 

Adı Soyadı                       

Telefon

e-mail

 

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Cüneyt BELENKUYU  2114541 cuneytbelenkuyu@sdu.edu.tr  

Eğitim Yönetimi  Anabilim Dalı

 

Funda ERYILMAZ BALLI     2114542 fundaballi@sdu.edu.tr  

Eğitim Yönetimi  Anabilim Dalı

Kadriye Begüm DOĞRUYOL

  2114547

kadriyedogruyol@sdu.edu.tr

 

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Rozerin YAŞA

2114549 

rozerinyasa@sdu.edu.tr

 

Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı

Melek DÖNMEZ YAPUCUOĞLU

2114608

melekdonmez@sdu.edu.tr 

 
 
 

 

 

d.Okutman

 

Program

Adı Soyadı

Telefon

e-mail

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

 Öğr.Gör. Dr. Şengül BÜYÜKBOYACI 

2114612

sengulbuyukboyaci@sdu.edu.tr

 

 

SDÜ'DE KALİTE

NEDEN EĞİTİM FAKÜLTESİ ?

ADAY ÖĞRENCİLERE

 

İDARİ KADRO