Hakkımızda

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi 29 Ocak 2010 tarihinde kuruldu. Eğitim Fakültesi'nin genel amacı; mezun olacak öğrencileri öğrenim gördükleri alan ve öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi, beceri, yöntem ve tekniklerle donanmış, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile uyumlu öğretmen yeterliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Üstün öğretmenlik bilgi ve becerileriyle donanmış olan mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde veya özel eğitim kurumlarında gerek idari, gerekse öğretmenlik görevlerine atanabilmektedir.

Sayısal Veriler