KALİTE ÇALIŞMALARI

REHBERLER, YÖNETMELİK, YÖNERGE VE USUL ESASLAR 

Süleyman Demirel Üniversitesi Danışma Kurulları ve İşleyiş Esaslarına İlişkin Yönerge için TIKLAYINIZ.
Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Esaslarına İlişkin Yönerge İçin TIKLAYINIZ.
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ.
SDÜ Uzaktan Öğretime Yönelik Öneri Rehberi İçin TIKLAYINIZ.
SDÜ Kariyer Temsilcisi Yönergesi İçin TIKLAYINIZ.
Kalite Toplantıları İçin Örnek Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
İç Değerlendirme Rapor Yazım Şablonu için TIKLAYINIZ.

KALİTE KOMİSYONLARI

Çapraz Akran Değerlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
Kariyer Temsilcileri İçin TIKLAYINIZ.
Uzaktan Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
Toplumsal Katkı İzleme ve Yönlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
Stratejik Plan Hazırlama İzleme ve Değerlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
Araştırma İzleme ve Yönlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
Birim Kalite ve Akreditasyon Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
 
 

RAPORLAR

Eğitim Fakültesi İç Değerlendirme Raporu (2017) İçin TIKLAYINIZ.
Eğitim Fakültesi Ar-Ge Faaliyet Raporu (2020) için TIKLAYINIZ.
Eğitim Fakültesi Stratejik PLanı (2021-2025) için TIKLAYINIZ.
Eğitim Fakültesi İç Değerlendirme Raporu (2020) için TIKLAYINIZ.
Eğitim Fakültesi İdari Personel Memnuniyet Anket Raporu (2021) için TIKLAYINIZ.

TOPLANTI TUTANAKLARI

30.10.2020 Tarilhli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
26.11.2020 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
03.12.2020 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
08.12.2020 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
16.12.2020 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
15.10.2021 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.

01.11.2020 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
06.11.2020 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
18.12.2020 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.

12.11.2020 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.

15.12.2020 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.

15.12.2020 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
06.01.2021 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.
08.02.2021 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.