KALİTE ÇALIŞMALARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ GENEL BİLGİLERİ

Vizyon ve Misyon için TIKLAYINIZ.
Organizasyon Şeması için TIKLAYINIZ.
İş Akış Şemaları için TIKLAYINIZ.
Birim Görev Yetki ve Sorumlulukları için TIKLAYINIZ.
İyileştirme Çalışmaları İçin TIKLAYINIZ.

 

REHBERLER, YÖNETMELİK, YÖNERGE VE USUL ESASLAR 

Süleyman Demirel Üniversitesi Danışma Kurulları ve İşleyiş Esaslarına İlişkin Yönerge için TIKLAYINIZ.
Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul Esaslarına İlişkin Yönerge İçin TIKLAYINIZ.
Yükseköğretim Kalite Güvencesi Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ.
SDÜ Uzaktan Öğretime Yönelik Öneri Rehberi İçin TIKLAYINIZ.
SDÜ Kariyer Temsilcisi Yönergesi İçin TIKLAYINIZ.
Kalite Toplantıları İçin Örnek Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
Birim Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu için TIKLAYINIZ.

KALİTE KOMİSYONLARI

Çapraz Akran Değerlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
Kariyer Temsilcileri İçin TIKLAYINIZ.
Uzaktan Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
Toplumsal Katkı İzleme ve Yönlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
Stratejik Plan Hazırlama İzleme ve Değerlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
Araştırma İzleme ve Yönlendirme Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
Birim Kalite ve Akreditasyon Komisyonu İçin TIKLAYINIZ.
Eğitim Fakültesi Birim Danışma Kurulu (Dış Paydaş) Üyeleri İçin TIKLAYINIZ.
Eğitim Fakültesi İç Paydaşlar İçin TIKLAYINIZ.
Eğitim Fakültesi İç ve Dış Paydaşlar Matrisi İçin TIKLAYINIZ.

RAPORLAR

Eğitim Fakültesi İç Değerlendirme Raporu (2017) İçin TIKLAYINIZ.
Eğitim Fakültesi Ar-Ge Faaliyet Raporu (2020) için TIKLAYINIZ.
Eğitim Fakültesi Stratejik PLanı (2021-2025) için TIKLAYINIZ.
Eğitim Fakültesi İç Değerlendirme Raporu (2020) için TIKLAYINIZ.
Eğitim Fakültesi İdari Personel Memnuniyet Anket Raporu (2021) için TIKLAYINIZ.
Eğitim Fakültesi 2021-2022 Güz Yarıyılı Karma Eğitime Yönelik Öğrenci Paydaş Anket Raporu için TIKLAYINIZ.
Eğitim Fakültesi 2021 Yılı Öz Değerlendirme Raporu için TIKLAYINIZ.
Eğitim Fakültesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu İçin TIKLAYINIZ.
Eğitim Fakültesi Ar-Ge Faaliyet Raporu (2021) için TIKLAYINIZ.
Eğitim Fakültesi 2021 Yılı Öğrenci Memnuniyet Anketi Raporu İçin TIKLAYINIZ.
Eğitim Fakültesi 2022 Yılı 06.06.2022 Tarihli Çapraz Akran Değerlendirme Raporu İçin TIKLAYINIZ.
Eğitim Fakültesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu İçin TIKLAYINIZ.
Eğitim Fakültesi 2022 Yılı Öz Değerlendirme Raporu İçin TIKLAYINIZ.
Eğitim Fakültesi 2022 Yılı Ar&Ge Faaliyet Raporu için TIKLAYINIZ.

TOPLANTI TUTANAKLARI

30.10.2020 Tarilhli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
26.11.2020 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
03.12.2020 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
08.12.2020 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
16.12.2020 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
15.10.2021 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
03.12.2021 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
29.12.2021 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
31.12.2021 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
16.02.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
01.06.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
21.12.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
13.01.2023 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
31.01.2023 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.

01.11.2020 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
06.11.2020 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
18.12.2020 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
16.12.2021 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
23.12.2021 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
13.01.2023 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
19.01.2023 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.

12.11.2020 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
07.12.2021 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
17.02.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
10.03.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
17.01.2023 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.

15.12.2020 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.

15.12.2020 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
06.01.2021 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.
08.02.2021 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.
24.12.2021 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.
18.01.2023 Tarihli Toplantı Tutanağı için TIKLAYINIZ.

07.12.2021 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
17.01.2023 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.

15.03.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
07.09.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
06.10.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.

26.11.2020 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
31.12.2021 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
25.10.2022 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.
19.10.2023 Tarihli Toplantı Tutanağı İçin TIKLAYINIZ.