Birim Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Nazlı BAYKAL(Komisyon Başkanı) 

Prof. Dr. Mustafa KOÇ (Üye)

Doç. Dr. Özkan AKMAN (Üye)

Doç. Dr. Seraceddin Levent ZORLUOĞLU (Üye)

Doç. Dr. Dilek ÜNVEREN (Üye)

Doç. Dr. Nil Didem ŞİMŞEK (Üye)

Arş. Gör. Funda ERYILMAZ BALLI (Üye)

Fakülte Sekreteri Hüseyin ÖZER (Üye)

Öğrenci Temsilcisi Gökçe GÖK (Üye)