27 Haziran 2019 Perşembe

Temel Eğitim Bölümü

6411 defa okundu

MİSYON

Temel Eğitim Bölümünün öcelikli hedefi; öğretmenliğin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, eğitim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, kişisel ve mesleki etiğe uygun davranışlar sergileyerek öğrenciler için iyi bir rol model olan, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, alan bilgisine sahip, toplumun kültür ve değerlerine saygılı, yeniliklere açık, hayat boyu öğrenme felsefesine ve mesleki sorumluluklara sahip,  insana, yaşadığı topluma, doğaya duyarlı,  mesleğinin toplumsal ve eğitimsel gelişmedeki konumunu kavrayan, gelişmeyi bir yaşam tarzı olarak algılayan, bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimseyen, kamu yararını gözeten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen çağdaş ve nitelikli öğretmenler yetiştirmektir.

Bölümün amacı; öğrencilerin eğitimle ilgili sorunları tartışabilecekleri, bu sorunlara çözümler üretebilecekleri ve özgürce kendilerini ifade edebilecekleri öğrenme ortamları oluşturmak, sorumluluklarının farkında, çalışmalarında titiz, disiplinlerarası alanlara açık, çalışmalarını paylaşabilen, değerlendirmelerinde akademik kriterleri referans alan, yaratıcı düşünceyi destekleyen, eleştiriye açık bireyler yetiştirmektir. Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek, araştırma projeleri gerçekleştirmek ve yayın yapmak. Öğrencilerin bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimini kolaylaştıran ortamlar oluşturmak. Akademik çalışmalarında  dürüst, açık, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerine getirilmesini sağlamak temel amaçlarımızdandır.

 

VİZYON

Vizyonumuz;  evrensel değerler ışıgında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin gelecegi için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, üretimini toplum yararına sunmak, ulusal ve uluslararası ortamlarda verecegi egitim-ögretim, üretecegi bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Eğitim bilimleri alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak bireylerin eğitim, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim sorunlarını irdelemek, çözümler  üretmek, bilgi birikimini toplumun yararına sunmaktır. Uzman ve yetkin akademik kadrosu, yetiştireceği nitelikli eğitimciler, yapacağı bilimsel araştırmalar ve projeler ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir eğitim kurumu olmak temel hedefimizdir.

 

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DERS PROGRAMI

 

YÖNETİM

Doç. Dr. Mevlüt GÜNDÜZ
Bölüm Başkanı

BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI

SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Doç. Dr. Süleyman AKÇAY Dr. Öğr. Üyesi Feyzi Osman PEKEL
Dr. Öğr. Üyesi Gülhan KÖÇER Arş. Gör. Ayşegül BÜYÜKKARCI
Arş. Gör. Zuhal BAŞPINAR  
   

 

 

SDÜ'DE KALİTE

NEDEN EĞİTİM FAKÜLTESİ ?

ADAY ÖĞRENCİLERE

 

İDARİ KADRO