27 Haziran 2019 Perşembe

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

10689 defa okundu

MİSYON

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünün öcelikli hedefi; öğretmenliğin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, eğitim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, kişisel ve mesleki etiğe uygun davranışlar sergileyerek öğrenciler için iyi bir rol model olan, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, alan bilgisine sahip, toplumun kültür ve değerlerine saygılı, yeniliklere açık, hayat boyu öğrenme felsefesine ve mesleki sorumluluklara sahip,  insana, yaşadığı topluma, doğaya duyarlı,  mesleğinin toplumsal ve eğitimsel gelişmedeki konumunu kavrayan, gelişmeyi bir yaşam tarzı olarak algılayan, bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimseyen, kamu yararını gözeten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen çağdaş ve nitelikli öğretmenler yetiştirmektir.

Bölümün amacı; öğrencilerin eğitimle ilgili sorunları tartışabilecekleri, bu sorunlara çözümler üretebilecekleri ve özgürce kendilerini ifade edebilecekleri öğrenme ortamları oluşturmak, sorumluluklarının farkında, çalışmalarında titiz, disiplinlerarası alanlara açık, çalışmalarını paylaşabilen, değerlendirmelerinde akademik kriterleri referans alan, yaratıcı düşünceyi destekleyen, eleştiriye açık bireyler yetiştirmektir. Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek, araştırma projeleri gerçekleştirmek ve yayın yapmak. Öğrencilerin bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimini kolaylaştıran ortamlar oluşturmak. Akademik çalışmalarında  dürüst, açık, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerine getirilmesini sağlamak temel amaçlarımızdandır.

 

VİZYON

Vizyonumuz;  evrensel değerler ışıgında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin gelecegi için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, üretimini toplum yararına sunmak, ulusal ve uluslararası ortamlarda verecegi egitim-ögretim, üretecegi bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Eğitim bilimleri alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak bireylerin eğitim, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim sorunlarını irdelemek, çözümler  üretmek, bilgi birikimini toplumun yararına sunmaktır. Uzman ve yetkin akademik kadrosu, yetiştireceği nitelikli eğitimciler, yapacağı bilimsel araştırmalar ve projeler ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir eğitim kurumu olmak temel hedefimizdir.

 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS PLANI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ DERS PLANI

                                     

 

YÖNETİM


Prof. Dr. Mehmet KÖÇER
Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin MERTOL
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Dilek ÜNVEREN KAPANADZE
Bölüm Başkan Yardımcısı
 
     

BÖLÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI


Prof. Dr. Mehmet KÖÇER
Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin MERTOL
 

Arş. Gör. Hüseyin KARASLAN

Arş. Gör. Fatma Özge BAYRAM

 
 
   

TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI


Dr. Öğr. Üyesi Nil Didem ŞİMŞEK
Anabilim Dalı Başkanı
 
 
 

 

 
   
 

 

SDÜ'DE KALİTE

NEDEN EĞİTİM FAKÜLTESİ ?

ADAY ÖĞRENCİLERE

 

İDARİ KADRO