27 Haziran 2019 Perşembe

Tanıtım

25720 defa okundu

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi 29 Ocak 2010 tarihinde kurulmuştur. Eğitim Fakültesi'nin genel amacı; mezun olacak öğrencileri öğrenim gördükleri alan ve öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgi, beceri, yöntem ve tekniklerle donanmış, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile uyumlu öğretmen yeterliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Üstün öğretmenlik bilgi ve becerileriyle donanmış olan mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde veya özel eğitim kurumlarında gerek idari, gerekse öğretmenlik görevlerine atanabilmektedir.

Vizyonumuz :

 • Araştırmacı
 • Mesleki açıdan donanımlı
 • İş birliğine açık
 • Öğretmeyi seven ve mesleğine kendini adayan
 • Eğitim teknolojilerini kullanabilen
 • Edindiği teorik bilgileri uygulamaya dökebilen
 • Yaşam boyu öğrenmeye açık olup kendini geliştirebilen
 • Yetiştireceği öğrenciler başta olmak üzere her bireye hoşgörüyle ve nesnel bir bakış açısıyla yaklaşabilen
 • Düşüncelerini  özgürce ifade edebilen
 • Eleştirebilen
 • Bilimsel düşünme becerisine sahip
 • Görevlerinin bilincinde 
 • Sorumluluk sahibi 
 • Yaratıcı- üretken öğretmenler ve akademisyenler yetiştirebilen bir fakülte olmaktır.

Misyonumuz:

Eğitim bilimleri alanında teorik ve uygulamaya dayalı araştırmalar yaparak bu alandaki bilgi birikimini ve vasıtasıyla eğitimin niteliğini arttırmak; eğitim sorunlarına çözüm üretmek, nitelikli bir lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yürüterek eğitim bilimleri alanında belirtilen niteliklere uygun öğretmen ve uzmanlar yetiştirmektir.

 

Eğitim Fakültesi bünyesinde mevcut bölümler :

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 

Eğitim Bilimleri Bölümü

Temel Eğitim Bölümü

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Türkçe ve Sosyal Bilgileri Eğitimi Bölümü

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Özel Eğitim Bölümü

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Bölümü

 

SDÜ'DE KALİTE

NEDEN EĞİTİM FAKÜLTESİ ?

ADAY ÖĞRENCİLERE

 

İDARİ KADRO