Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

 

MİSYON

Eğitim, toplumsal açıdan kültür ve deneyimlerle elde edilen kazanımların aktarılmasını ve geliştirilmesini, bireysel açıdan ise ruh sağlığı dengeli insan yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, sanat eğitimi, sanat ve tasarım odaklı, yenilikçi teknolojik alt yapısı güçlü ve öğrenciyi merkez alan (yaratma cesaretini kırmadan, özgüven aşılayan) bir eğitim anlayışına sahiptir. Bu doğrultuda misyonumuz; araştırıcı, sorgulayıcı, ülke ve dünya kültürüne sanat ve tasarım alanında katkıda bulunacak çağdaş bireyler yetiştirmenin yanı sıra, toplumun estetik beğeni düzeyini yükseltmek, sanat tarihi içinde önemi olan yerlerin ve yapıtların korunması bilincini oluşturmak, yaratıcı bireylerin yetiştirilmesini sağlamaktır. 

VİZYON

Genel kültür, alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin yanı sıra sanat ve sanat eğitimi alanında ufku açık, eğitimci ruh ile toplumsal hizmet noktasında yeni gelişmeleri takip eden ve alanında uygulayabilen, bilimsel çalışmalara yönelen, araştıran bireylerin ve uzmanların yetiştirilmesi hedefiyle, devlete ve millete hizmet noktasında Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün Vizyonu; sanat ve sanat eğitimi karakterini koruyan, evrensel kriterlerle şekillenmiş, uluslararası düzeyde tercih edilen, düşünsel, sanatsal ve tasarım alanında çekim merkezi olmasına katkıda bulunarak, alanındaki lisans ve lisansüstü eğitim konusunda önde gelen bir eğitim fakülte bölümü olmaktır.

İŞ TANITIMI

Anabilim Dalımız Eğitim açısından ilköğretim okullarında ve liselerde resim derslerini, eleman olmaması durumunda iş- teknik ve sanat tarihi derslerini yürütecek sanat eğitimcileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğretmen yetiştirme amacının dışında, öğrencilerimizin arasından plastik sanatların değişik dallarında ürün veren sanatçıların çıkması da amaçlanmaktadır.

 

 

Bölüm Başkanı              Bölüm Öğretim Elemanları İletişim                
Doç. Dr. Nazlı BAYKAL   211 4599