Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü, Eğitim Fakültesi bünyesinde 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde İlköğretim Bölümü olarak kurulmuştur. Bölümümüz başta ülkemizdeki daha sonra dünyadaki ihtiyaçları ve gelişmeleri göz önünde bulundurarak uygun eğitim-öğretim imkânları sunmayı; alan bilgisine sahip, Matematik ve Fen Bilimlerinin gelişmesine katkı sağlayan, eğitim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, bilimsel okuryazar olan, analitik düşünmeyi benimseyen, eleştirel düşünebilen, mesleki gelişime katkı sağlayabilen, karşılaştığı probleme karşı uygun çözüm yolları önerebilen, yenilikleri takip eden, yeniliklere açık olan, girişken, amaçlı hareket edebilen, geniş vizyona sahip, bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimseyen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Misyon

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünden mezun olan bireylerin: araştırma yapma, araştırma sonuçlarını yorumlama, problem çözme, öğretim teknolojilerini etkili kullanma, genel kültürü zengin, pedogojik formasyon bakımından yetkin, alan bilgisi bakımından dolgun, nitelikli, yapıcı, yaratıcı, bilimsel ve eleştirel düşünmesine katkı sağlamaktır. Bu misyonla bölümümüzde, öğrencilerin eğitimle ilgili sorunları tartışabilecekleri, bu sorunlara çözümler üretebilecekleri ve özgürce kendilerini ifade edebilecekleri öğrenme ortamları sağlanmaktadır. Bölümümüz bu sayede sorumluluklarının farkında, çalışmalarında titiz, disiplinlerarası alanlara açık, çalışmalarını paylaşabilen, değerlendirmelerinde akademik kriterleri referans alan, yaratıcı düşünceyi destekleyen ve eleştirilere açık bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek, araştırma projeleri gerçekleştirmek ve yayın yapmak; öğrencilerin bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimini kolaylaştıran ortamlar oluşturmak; öğrencilerin akademik çalışmalarını dürüst, açık, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerine getirmelerini sağlamak misyonlarımız arasında yer almaktadır.

Vizyon

Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmek, üretimini toplum yararına sunmak, ulusal ve uluslararası ortamlarda vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak bireylerin eğitim, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim sorunlarını irdelemek, çözümler  üretmek, bilgi birikimini toplumun yararına sunmaktır. Uzman ve yetkin akademik kadrosu, yetiştireceği nitelikli eğitimciler, yapacağı bilimsel araştırmalar ve projeler ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir eğitim kurumu olmak temel hedefimizdir.

 

 

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı web sayfası için TIKLAYINIZ.

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı web sayfası için TIKLAYINIZ.