Toplumsal Katkı İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ece KARA

Öğr. Gör. Akif Fatih KILIÇ

Arş. Gör. Melek DÖNMEZ YAPUCUOĞLU

Arş. Gör. Dr. Dilay AKGÜN GİRAY