Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Mustafa KOÇ

Doç. Dr. Seraceddin Levent ZORLUOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Berna AYGÜN

Dr. Öğr. Üyesi Merve MÜLDÜR

Arş. Gör. Rozerin YAŞA

Arş. Gör. Rümeysa PEKTAŞ AYDEMİR