Stratejik Plan Hazırlama İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Selçuk UYGUN

Doç. Dr. Kağan BÜYÜKKARCI 

Dr. Öğr. Üyesi Merve Lütfiye ŞENTÜRK 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇELİKKOL

Dr. Öğr. Üyesi Attilla ÖZDEMİR

Arş. Gör. Dr. Esra ERGÜL SÖNMEZ