Araştırma Görevlileri Temsilcileri

Arş. Gör. Funda ERYILMAZ BALLI (Birim Temsilcisi)

Arş. Gör. Derya COŞKUN (Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Temsilcisi)

Arş. Gör. Zuhal BAŞPINAR (Temel Eğitim Bölümü Temsilcisi)

Arş. Gör. Hüseyin KARAASLAN (Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Temsilcisi)

Arş. Gör. Funda ERYILMAZ BALLI (Eğitim Bilimleri Bölümü Temsilcisi)

Arş. Gör. Dr. Merve TAŞCAN (Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Temsilcisi)