Araştırma İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Muhammet DEMİRBİLEK

Doç. Dr. Özkan AKMAN

Dr. Öğr. Üyesi Nihan ERDEMİR

Arş. Gör. Dr. Merve TAŞCAN