Dokümanlar

1-ÖĞRENCİ İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Güncel Öğrenci İşleri İş Akış Şeması 1-ÖĞRENCİLER İÇİN DİLEKÇE VE FORMLAR Ara Sınav Vize Mazeret Sınav Formu Yaz Okulu Başvuru Formu Yandal Ders Alma Formu Tek Ders Sınav Başvuru Formu Öğrenci Kimlik Yenileme Dilekçesi Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde 1) Yatay Geçiş Başvuru Formu Mazeretli Ders Kayıt Formu Mazeretli Kayıt Yenileme Formu Maddi Hata Sınav İtiraz Formu Kayıt Sildirme Dilekçe Formu Kayıt Dondurma Dilekçe Formu Kurumlararası (GNO) Yatay Geçiş Formu Özel Öğrenci Giden Dilekçe Formu Özel Öğrenci Gelen Dilekçe Formu Ek Madde-2 Yatay Geçiş Başvuru Formu Ders Muafiyet Dilekçe Formu Çift Anadal Ders Alma Formu 10-Personel İş Akış Şemaları Personel İş Akış Şemaları 2-NOT DÜZELTME FORMLARI Not Düzeltme Numerik Not Düzetme Formu Bağıl 3-NOT BİLDİRİM FORMLARI not-bildirim-formu-bagi mazeret-sinavi-notu-bildirim-formunumerik mazeret-sinavi-notu-bildirim-formubagil ek-sinav-tek-ders-sinavi-not-bildirim-formunumerik ek-sinav-tek-ders-sinavi-not-bildirim-formubagil dikey-gecis-ek-sinav-not-bildirim-formubagil butunleme-not-bildirim-formu arasinav-not-bildirim-formu af-sinavi-not-bildirim-formunumerik 4111-ek-sinav-not-bildirim-formunumerik 4111-ek-sinav-not-bildirim-formubagiL 4-ERASMUS/FARABİ NOT DÖNÜŞÜM FORMLARI not-donusum-tablosu farabi-not-donusum-formu erasmus-not-donusum-formu 5-YANDAL/ÇİFT ANADAL FORMLARI andal-basvuru-formu ustten-ders-alma-basvuru-formu cift-anadalyandal-yaz-okulu-kayit-formu cift-anadal-ders-alma-formu cift-anadal-basvuru-formu 9-PERSONEL FORMLARI 2547/37. MADDE GÖREVLENDİRME PROTOKOLÜ (Ek-1) 37.Madde Görevlendirme Formu (Ek-2) Final Sınav Tutanağı Sınav Ücret Formu Sendika Formları İdari Personel Bilgi Formu Akademik Personel Bilgi Formu Mal Bildirim Beyannamesi Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu