2018-2019 BAHAR DÖNEMİ SONU PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA DAĞITIMI (DERS TEKRARI YAPAN ÖĞRENCİLER)

2018-2019 Bahar Dönemi sonu itibariyle Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan formasyon öğrencilerimiz, 03.07.2019 Çarşamba gününden itibaren Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Biriminden T.C. kimlik kartını göstermek suretiyle şahsen veya noterden onaylı vekaletname ile sertifikalarını teslim alabilirler.

Sertifika Almaya Hak Kazanan Öğrenci Listesi İçin Tıklayınız.

NOT: Telefon ve mail gibi iletişim şekillerinde sertifikalara ait hiç bir bilgi verilmeyecek, posta veya faks yoluyla sertifika gönderilmemektedir.

 

Yayın Tarihi: 03/07/2019
Okunma Sayısı: 1968