2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Aday Duyurusu

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Aday Listesi aşağıda yayınlanmıştır.

Müracaat edilen alanlardaki öğrenci sayıları belirlenirken; İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki branş öğretmenlerinden öğretmenlik uygulaması yaptırabilecek öğretmen sayıları ile Üniversitemizden görevlendirilebilecek Uygulama Öğretim Elemanı sayıları dikkate alınmıştır.

(Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönergenin Hükümlerine Göre)

Ayrıca, Felsefe ve Sosyoloji alanlarındaki öğrenci sayıları belirlenirken genel not ortalamasına göre sıralama yapılmıştır.

 

Kesin Kayıt Tarihi: 14-15-16-17-18 Ocak 2019 (08:30-17:30 saatleri arası)

Kayıt Yeri:  Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Formasyon Birimi Öğrenci İşleri Bürosu 

Kayıt Hakkı Kazananların Listeleri:

1-Kayıt hakkı kazananların listesini indirmek için tıklayınız.

2018-2019 Dönemi  I. ve II. dönem dersleri “örgün eğitim” yoluyla,  II. Dönemdeki Öğretmenlik Uygulaması dersi ise Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği gün ya da günlerde yapılacaktır. Bahar Dönemindeki teorik dersler hafta içi Pazartesi olacak şekilde kesin kayda göre planlanmaktadır.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları ŞAHSEN veya Noter Onaylı Vekaletle yapılacaktır

Posta, belge geçer (fax, mail vb.) ve kargo yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

NOT: Programa kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin başvuruları beyan esasına dayalı olduğundan; yanlış veya eksik beyanda bulunanların kesin kaydı yapılmayacaktır. Ayrıca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, kesin kayıt esnasında aşağıda belirtilen evraklarının herhangi birinin eksik olması durumunda kesin kaydı yapılmayacaktır. 

12.  Kesin Kayıt Başvurusunda Teslim Edilmesi Gerekli Belgeler:

a)      İmzalı ön kayıt formu. (Kesin kayıt esnasında Formasyon Biriminden temin edilecek)

b)      Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

c)     4. Sınıf öğrencileri için öğrenci belgesi, mezunlar için onaylı mezuniyet belgesi,

(Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denklik belgesini kayıt  sırasında belgelendirilmelidir).     

d)     Onaylı Transkript Belgesi (Kesin Kayıt Tarihinden 1 ay içerisinde alınmış olması)

e)     İki adet vesikalık fotoğraf

f)     Öğrenim ücreti I. taksitinin (1025 TL) ödendiğine dair banka dekontu

g)    Uzaktan Eğitim Öğrencileri İçin İkametgah Belgesi

13Kesin kayıtlar:

a. Kesin kayıtlar 14-15-16-17-18 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir.

b. Talim ve Terbiye Kurul Başkanlığının 20.02.2014 tarih ve 9 nolu kararında belirtilen atamaya esas alanlarda Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünde kadrolu uygulama öğretmeni sayısına bağlı olarak alan kontenjanlarında sınırlama yapılacaktır.

c. Bir branştan grup açılabilmesi için en az 8 kişinin kesin kayıt yaptırması gerekmektedir.

d. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra yeterli sayıya ulaşamayan branşlarda öğrenim ücretleri iade edilecektir.

e. Kayıt ücreti 2050 (iki bin elli) TL olup kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. Ücretler Isparta Ziraat Bankası Merkez Şubesi’ne (IBAN No: TR170001000132362953095007  no'lu SDÜ Eğitim Fakültesi Döner Sermaye  Hesabına) 1. Dönem için “Pedagojik Formasyon Ücreti 2018-2019 dönemi 1. Taksidi. Adı soyadı ve T. C Kimlik No açıklamasıyla yatırılacaktır.

f. Kesin kayıt yaptırdıktan (yeterli sayıya ulaşmayan branşlardaki kursiyerler hariç) sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yaptırdıkları kayıt ücreti kesinlikle iade edilmeyecektir.

g. Daha önceki Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarında başarısız olduğu ders/dersleri olan Öğretmen adayları 18 Ocak 2019 tarihlerinde ders ücretlerinin yatırıldığına dair dekontları dilekçe ile beraber şahsen ibraz etmeleri neticesinde kayıtları yenilenecektir.

Akademik Takvim

2018 - 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİ

Kesin kayıt hakkı kazananların ilanı

03 Ocak 2019

Kesin kayıt

14-18 Ocak 2019

(08:30-17:30 saatleri arasında)

I. DÖNEM

Derslerin Başlaması

11 Şubat 2019

Ara sınav

25 Mart 2019 (Dersin Saatinde)

Derslerin Bitimi

14 Mayıs 2019

Final Sınavı

20-21 Mayıs 2019 (Dersin Saatinde)

Bütünleme Sınavı

24 Mayıs 2019   (Müracaat)

27 Mayıs 2019   (Bütünleme Sınavı)

II. DÖNEM

Kayıt Yenileme ve Dekont Teslimi

16-17 Eylül  2019

Derslerin Başlaması

23 Eylül 2019

Ara sınav

11 Kasım  2019 (Dersin Saatinde)

Derslerin Bitimi

23 Aralık 2019

Final Sınavı

30 Aralık  2019 (Dersin Saatinde)

Bütünleme Sınavı

03 Ocak 2020 (Müracaat)

06 Ocak 2020 (Bütünleme Sınavı)

Tek Ders Sınavı

13 Ocak 2020 (Müracaat)

 20 Ocak 2020 (Tek Ders Sınav)

 

 

Yayın Tarihi: 03/01/2019
Okunma Sayısı: 12442