2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Aday Duyurusu

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı 1. ve 2. Dönem Pedagojik Formasyon Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Aday Listesi aşağıda yayınlanmıştır.

Müracaat edilen alanlardaki öğrenci sayıları belirlenirken; İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki branş öğretmenlerinden öğretmenlik uygulaması yaptırabilecek öğretmen sayıları ile Üniversitemizden görevlendirilebilecek Uygulama Öğretim Elemanı sayıları dikkate alınmıştır.

(Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönergenin Hükümlerine Göre)

Ayrıca, Felsefe, Sosyoloji,Muhasebe Finansman, İşletme, İktisat ve Coğrafya alanlarındaki öğrenci sayıları belirlenirken genel not ortalamasına göre sıralama yapılmıştır.

Kesin Kayıt Tarihi: 13-14-15-16-17 Ocak 2020 (08:30-17:30 saatleri arası)

Kayıt Yeri:  Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Formasyon Birimi Öğrenci İşleri Bürosu 

Kayıt Hakkı Kazananların Listeleri:

1-Kayıt hakkı kazananların listesini indirmek için tıklayınız.

2019-2020 Dönemi  I. ve II. dönem dersleri “örgün eğitim” yoluyla,  II. Dönemdeki Öğretmenlik Uygulaması dersi ise Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği gün ya da günlerde yapılacaktır. Bahar Dönemindeki teorik dersler hafta içi Pazartesi olacak şekilde kesin kayda göre planlanmaktadır.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları ŞAHSEN veya Noter Onaylı Vekaletle yapılacaktır

Posta, belge geçer (fax, mail vb.) ve kargo yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

NOT: Programa kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin başvuruları beyan esasına dayalı olduğundan; yanlış veya eksik beyanda bulunanların kesin kaydı yapılmayacaktır. Ayrıca kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, kesin kayıt esnasında aşağıda belirtilen evraklarının herhangi birinin eksik olması durumunda kesin kaydı yapılmayacaktır. 

Kesin Kayıt Başvurusunda Teslim Edilmesi Gerekli Belgeler:

a)      İmzalı ön kayıt formu. (Kesin kayıt esnasında Eğitim Fakültesinden temin edilecek)

b)      Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

c)     3. ve 4. Sınıf öğrencileri için öğrenci belgesi, mezunlar için onaylı mezuniyet belgesi,

        (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denklik belgesini kayıt  sırasında belgelendirilmelidir).     

d)     Onaylı Transkript Belgesi (Kesin Kayıt Tarihinden 1 ay içerisinde alınmış olması)

e)     İki adet vesikalık fotoğraf

f)     Öğrenim ücreti I. taksitinin (1025 TL) ödendiğine dair banka dekontu

Kesin Kayıt Başvurusunda Teslim Edilmesi Gerekli Belgeler:

a)      İmzalı ön kayıt formu.

        (Kesin Kayıt Sırasında SDÜ Eğitim Fakültesinden Temin edilebilmektedir.)

b)      Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

c)      4. Sınıf öğrencileri için öğrenci belgesi, mezunlar için onaylı mezuniyet belgesi,

(Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denklik belgesini kayıt  sırasında belgelendirilmelidir).     

d)    Onaylı Transkript Belgesi (Öğrenime devam eden öğrenciler için, kesin kayıt tarihinden itibaren bir ay içerisinde alınmış olmalı)

e)     İki adet vesikalık fotoğraf

f)     Öğrenim ücreti I. taksitinin (1025 TL) ödendiğine dair banka dekontu

Kesin kayıtlar:

a. Kesin kayıtlar 13-14-15-16-17 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacaktır. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir.

b. Talim ve Terbiye Kurul Başkanlığının 20.02.2014 tarih ve 9 nolu kararında belirtilen atamaya esas alanlarda Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünde kadrolu uygulama öğretmeni sayısına bağlı olarak alan kontenjanlarında sınırlama yapılacaktır.

c. Bir branştan grup açılabilmesi için en az 4 kişinin kesin kayıt yaptırması gerekmektedir.

d. İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda ders verilmeyen branşlarda öğrenci alınmayacaktır.

e. Kontenjanın asgari ve azami sınırlarının belirlenmesinde, İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki branş öğretmenlerinden öğretmenlik uygulaması yaptırılabilecek sayı dikkate alınacaktır. 

f. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra yeterli sayıya ulaşamayan branşlarda öğrenim ücretleri iade edilecektir.

g. Kayıt ücreti 2050 (iki bin elli) TL olup kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. Ücretler Isparta Ziraat Bankası Merkez Şubesi’ne (IBAN No: TR170001000132362953095007  no'lu SDÜ Eğitim Fakültesi Döner Sermaye  Hesabına) 1. Dönem için “Pedagojik Formasyon Ücreti 2019-2020 I. dönemi 1. taksidi. Adı soyadı ve   T. C Kimlik No” açıklamasıyla yatırılacaktır.

h. Kesin kayıt yaptırdıktan (yeterli sayıya ulaşmayan branşlardaki kursiyerler hariç) sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yaptırdıkları kayıt ücreti kesinlikle iade edilmeyecektir.

2019 - 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. ve II.  DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİ :

Akademik Takvim İçin TIKLAYINIZ. 

 

 

Yayın Tarihi: 07/01/2020
Okunma Sayısı: 8552