2018 YAZ DÖNEMİ SONUNDA HAZIRLANAN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKALARININ DAĞITIMI

2018 Yaz Dönemi sonu itibariyle Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan formasyon öğrencilerimiz, 25.03.2019 Pazartesi gününden itibaren Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Biriminden T.C. kimlik kartını göstermek suretiyle şahsen veya noterden onaylı vekaletname ile sertifikalarını teslim alabilirler.

NOT: Telefon ve mail gibi iletişim şekillerinde sertifikalara ait hiç bir bilgi verilmeyecek, posta veya faks yoluyla sertifika gönderilmemektedir.

 

Yayın Tarihi: 22/03/2019
Okunma Sayısı: 2014