2019-2020 GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI VE TAKVİMİ İÇİN DUYURU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ
YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME
TAKVİMİ
BAŞVURU KOŞULLARI
1. Yatay geçiş için başvurulan yarıyıla kadar ayrılacağı programının bütün derslerini almış ve
sınavlarını başarmış olması,
2. Başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, uzaktan
eğitimden örgün öğretim programına geçiş yapacak ise genel not ortalamasının 4.00
üzerinden en az 3.50 olması,
3. Genel not ortalaması şartını sağlamayan ancak kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme
puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olan
öğrenciler, genel not ortalaması ile yerleştirme tamamlandıktan sonra boş kontenjan olması
halinde değerlendirilir.
4. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında
yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla
geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme
puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban
puanından az olmaması şartı aranır.
5. İkinci öğretim diploma programından birinci öğretim diploma programına geçiş yapmak
isteyenlerin II. öğretim diploma programında sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa
geçmesi gerekmektedir.
6. Kurum içinde bir birimde aynı programın I.Öğretiminden II.Öğretimine geçişte başarı ve
kontenjan şartı aranmaz. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler
ikinci öğretim ücreti öderler.
7. Geçiş yapmak isteyenlerin daha önce kurum içi yatay geçiş yapmamış olması ve uyarma
cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Yatay geçiş başvuru dilekçesi. (https://obs.sdu.edu.tr adresinden öğrenci no ve şifre ile
sisteme girilip Yatay Geçiş Başvuru linki tıklanır. Açılan sayfada bilgilerimi kaydet
butonuna basılır. Daha sonra bu sayfanın altında yer alan tercih bölümü doldurulup (en fazla
2 tercih) tercih ekle butonu tıklanır ve yazdır butonu aracılığı ile başvuru dilekçesinin çıktısı
alınır.)
2. Not Döküm Belgesi
3. Farklı programa geçiş yapmak isteyenler için onaylı ders içerikleri.
BAŞVURULAR
Başvurular 12 – 16 Eylül 2019 tarihleri arasında Fakülte Dekanlıkları /Yüksekokul ve Meslek
Yüksekokulu Müdürlüklerine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Posta yoluyla yapılacak
başvurularda, başvuru belgelerinin Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır. Postadan kaynaklanan
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
Posta Adresi: Süleyman Demirel Üniversitesi …………………………… (Noktalı bölüme başvuru
yapılacak Fakülte/Meslek Yüksekokul adı yazılacak) 32260/ISPARTA
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvurularla ilgili değerlendirmeler 17 – 20 Eylül 2019 tarihlerinde ilgili yönetim kurulu
tarafından oluşturulan komisyonlarca yapıldıktan sonra yerleştirme işlemi, adayların genel not
ortalaması dikkate alınarak büyükten küçüğe doğru tercih sırasına bağlı olarak kontenjan sayısınca
yapılır. Elde edilen puanın eşit olması halinde ÖSYS taban puanı yüksek olana öncelik verilir.
ÖSYS taban puanının eşit olması halinde ise varsa geçmek istenilen programın ortak derslerindeki
başarısı yüksek olan yerleştirilir. Yine eşitlik söz konusu ise yaşı küçük olan yerleştirilir.
KAYIT HAKKI KAZANANLARIN İLANI
Kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi 24 Eylül 2019 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında,
yedek adaylardan kayıt yaptırmaya hak kazananların listesi 27 Eylül 2019 tarihinde ilgili birimin
web sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar
yazılı olarak ilgili yüksekokul tarafından tebliğ edilir.
KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER
1-TC kimlik numarasını gösterir resmi onaylı bir belge
2-Altı adet cepheden çekilmiş kılık kıyafet yönetmeliğine uygun vesikalık fotoğraf
***Adayların kesin kayıt için şahsen başvurmaları gerekmekte olup posta yolu ile kayıt
yapılmayacaktır. Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia
edemezler.
ASİL ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ
Kesin kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri 24 – 26 Eylül 2019 tarihleri arasında, ilgili Fakülte
Dekanlıkları/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerince yapılacaktır.
YEDEK ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ
Yedek adaylardan kesin kayıt hakkı kazananlar 27 Eylül 2019 tarihinde ilgili birimin web
sayfasında ilan edilecek ve kayıt işlemleri 27 – 30 Eylül 2019 tarihlerinde ilgili Fakülte
Dekanlıkları/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerince yapılacaktır.
ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN BÖLÜMLERE YATAY
GEÇİŞ YAPILMASI
Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere yatay geçiş yapmaya hak kazanların yabancı dil yeterlik
(muafiyet) sınavına girmeleri gerekmektedir. Sınavın ne zaman yapılacağı bilgisine
(https://ydyo.sdu.edu.tr) adresinden ulaşılabilir.

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

12 – 16 Eylül 2019 Başvurular
17 – 20 Eylül 2019 Ön Değerlendirme ve Fakülte/YO/MYO Yönetim
Kurullarınca Karar alınması
24 Eylül 2019 Sonuçların ilan edilmesi
24 – 26 Eylül 2019 Asil Adayların Kayıt İşlemleri
27 Eylül 2019 Yedek Adayların İlanı
27 – 30 Eylül 2019 Yedek Adayların Kayıt İşlemleri

 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

 

Bölüm Program Adı 2. Sınıf
3. Yarıyıl
Kontenjan Sayısı
3. Sınıf
5. Yarıyıl
Kontenjan Sayısı
Özel Koşullar
Türkçe Öğretmenliği 3    
Fen Bilgisi Öğretmenliği 1 1 Fizik,Kimya,Biyoloji,
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği 2 2  
Sınıf Öğretmenliği 2 3  
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2 2  
Yayın Tarihi: 09/07/2019
Okunma Sayısı: 19104