Pedagojik Formasyon Programı “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin EBA platformu üzerinden işlenmesi

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 13.11.2020 tarihli ve 31666252-399-E.16699799 sayılı yazısı doğrultusunda uygulama öğrencileri ve akademik danışmanlar okullarda uzaktan yürütülen “Öğretmenlik Uygulaması” dersine EBA platformu üzerinden katılım sağlayabileceklerdir.

Bu konuda akademik danışmanlar ve uygulama öğrencilerinin e-devlet sistemi üzerinden EBA’ya giriş yaparak süreci takip etmeleri (tanımlanma durumunun kontrolü) ve danışman öğretmenler ile ders işlenişi ile ilgili iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Yayın Tarihi: 23/11/2020
Okunma Sayısı: 1529